Chủ nhật,  26/09/2021

Ðà Nẵng, hơn 27 tỷ đồng chăm lo cuộc sống trẻ em đường phố

Sau 20 năm thành lập (1991-2011), số kinh phí do Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng vận động đạt hơn 27 tỷ đồng, xây dựng mới bảy ngôi nhà và một trường dạy nghề.Các nhà nuôi trẻ đều được trang bị đầy đủ phương tiện sinh hoạt bảo đảm cho đời sống tinh thần và vật chất của các em. Trung tâm đã nuôi dạy hơn 450 em và đến nay đã có hơn 300 em trưởng thành, có cuộc sống ổn định, có 80 em đã lập gia đình. Gần hai nghìn em đã được dạy nghề và hỗ trợ tìm việc làm đạt hơn...

Sau 20 năm thành lập (1991-2011), số kinh phí do Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng vận động đạt hơn 27 tỷ đồng, xây dựng mới bảy ngôi nhà và một trường dạy nghề.

Các nhà nuôi trẻ đều được trang bị đầy đủ phương tiện sinh hoạt bảo đảm cho đời sống tinh thần và vật chất của các em. Trung tâm đã nuôi dạy hơn 450 em và đến nay đã có hơn 300 em trưởng thành, có cuộc sống ổn định, có 80 em đã lập gia đình. Gần hai nghìn em đã được dạy nghề và hỗ trợ tìm việc làm đạt hơn 80%.

Theo Nhandan