Thứ tư,  28/09/2022

LĐLĐ thành phố: Nỗ lực phát triển tổ chức công đoàn

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thông tri số 01/TTr-TLĐ của Tổng Liên đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ thành phố đã thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn ở cơ sở về số lượng cũng như chất lượng. Theo Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (ban hành ngày 17/7/2007) về “Tăng cường sự lãnh đạo công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh”, LĐLĐ thành phố đã tiến hành khảo sát thực tế, phân loại doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn. Từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến các chủ doanh nghiệp, công nhân lao động về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tổ chức công đoàn đối với doanh nghiệp; vận động chủ doanh nghiệp thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), tạo điều kiện cho công nhân gia nhập tổ chức công đoàn. Đồng thời, LĐLĐ thành phố còn chuẩn bị đầy đủ tài liệu cần thiết, cử cán bộ trực tiếp xuống cơ...

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thông tri số 01/TTr-TLĐ của Tổng Liên đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ thành phố đã thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn ở cơ sở về số lượng cũng như chất lượng.
Theo Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (ban hành ngày 17/7/2007) về “Tăng cường sự lãnh đạo công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh”, LĐLĐ thành phố đã tiến hành khảo sát thực tế, phân loại doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn. Từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến các chủ doanh nghiệp, công nhân lao động về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tổ chức công đoàn đối với doanh nghiệp; vận động chủ doanh nghiệp thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), tạo điều kiện cho công nhân gia nhập tổ chức công đoàn. Đồng thời, LĐLĐ thành phố còn chuẩn bị đầy đủ tài liệu cần thiết, cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn cụ thể, kịp thời giải đáp thắc mắc để đơn vị mới thành lập nhanh chóng đi vào hoạt động có hiệu quả. Nhờ đó, trong 5 tháng đầu năm 2011, LĐLĐ thành phố đã vận động, thành lập mới 5 CĐCS khối doanh nghiệp ngoài nhà nước (trên tổng số 6 CĐCS mới được thành lập trên phạm vi toàn tỉnh). Đi đôi với phát triển về số lượng, chất lượng hoạt động của các CĐCS cũng được LĐLĐ thành phố đặc biệt quan tâm. Đến nay, LĐLĐ thành phố có 97 CĐCS trực thuộc với hơn 3.500 đoàn viên công đoàn. Theo thông lệ, ngay từ đầu năm, LĐLĐ thành phố đã nhanh chóng triển khai chương trình hành động, phát động phong trào thi đua đến toàn thể các CĐCS, tổ chức ký giao ước thi đua, thỏa ước lao động tập thể trong từng đơn vị. Đồng thời, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan đến quyền lợi của người lao động để các CĐCS quán triệt, thực hiện nghiêm túc. Hàng tháng, hàng quý các đơn vị đều tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để cải thiện nâng cao hiệu quả công tác công đoàn. Đồng thời LĐLĐ thành phố còn biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích để động viên, khuyến khích họ cũng như các đơn vị, cá nhân khác cố gắng hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao, hăng hái tham gia các phong trào thi đua do công đoàn, chính quyền phát động. Với những nỗ lực đó, năm 2010, 50% CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc; 31,5% CĐCS đạt vững mạnh. Trong 5 tháng đầu năm 2011, Ban thường vụ LĐLĐ thành phố đã phối hợp với UBND thành phố chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Kết quả, 62/62 đơn vị khối hành chính sự nghiệp đã tổ chức Hội nghị CBCC (đạt 100%); khối doanh nghiệp có 12/31 đơn vị tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị người lao động (đạt 39%). Triển khai Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020” LĐLĐ thành phố đã phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức được 2 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn cho 89 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra của các CĐCS. Nhờ đó, cán bộ công đoàn cũng như CNVCLĐ thành phố được nâng cao hiểu biết xã hội, yên tâm lao động, sản xuất, tin tưởng vào Đảng, chính quyền. 100% cán bộ, CNVCLĐ tích cực, chủ động tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 vào ngày 22/5 mới đây. Hơn 300 CNVCLĐ của 40 CĐCS đã hăng hái tham gia hội thi Tiếng hát CNVCLĐ thành phố năm 2011 với nhiều tiết mục đặc sắc.

Ông Nguyễn Thọ Hào, Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết, nếu so với khối lượng lớn các công việc phải làm trong thời gian tới thì số lượng cán bộ chuyên trách của đơn vị hiện nay là ít. Tuy là vậy nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao góp sức xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Ngọc Hiếu