Thứ hai,  03/10/2022

Đánh giá kết quả công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quân đội

Quang cảnh Hội nghịSáng 22-6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quân đội. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Vũ Văn Ninh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ba năm qua, công tác bảo hiểm xã hội (BHXH) trong quân đội được chỉ đạo tập trung, thống nhất, khắc phục cơ bản những hạn chế của quá trình thực hiện BHXH trong quân đội những năm trước, từng bước đi vào nề nếp, khẳng định được vị trí, vai trò của cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng; góp phần đáp ứng yêu cầu về chấn chỉnh tổ chức lực lượng quân đội; phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính theo quy định của Chính phủ. Giải quyết trực tiếp chế độ BHXH với cơ quan quản lý nhân sự, bảo đảm nhanh, gọn, đáp ứng đầy đủ, kịp thời quyền lợi về BHXH, bảo...

Quang cảnh Hội nghị

Sáng 22-6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quân đội. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Vũ Văn Ninh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ba năm qua, công tác bảo hiểm xã hội (BHXH) trong quân đội được chỉ đạo tập trung, thống nhất, khắc phục cơ bản những hạn chế của quá trình thực hiện BHXH trong quân đội những năm trước, từng bước đi vào nề nếp, khẳng định được vị trí, vai trò của cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng; góp phần đáp ứng yêu cầu về chấn chỉnh tổ chức lực lượng quân đội; phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính theo quy định của Chính phủ. Giải quyết trực tiếp chế độ BHXH với cơ quan quản lý nhân sự, bảo đảm nhanh, gọn, đáp ứng đầy đủ, kịp thời quyền lợi về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đối với quân nhân, người lao động và BHYT đối với thân nhân quân nhân. Các đơn vị trong toàn quân đã khắc phục được việc cấp trùng thẻ, đưa các cơ sở quân y trong toàn quân tham gia khám, chữa bệnh BHYT tận dụng năng lực, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến, xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, nhằm bảo đảm quyền lợi về BHXH, BHYT của các đối tượng do quân đội quản lý.

Theo Website Dangcongsanvn