Thứ hai,  28/11/2022

Hội NCT huyện Lộc Bình với phong trào "Tuổi cao – Gương sáng"

LSO-Trong những năm qua thực hiện 5 nội dung của phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Hội người cao tuổi (NCT) huyện Lộc Bình đã thực hiện trọng tâm trên cả 3 mặt: Xây dựng, phát triển tổ chức hội; chăm sóc NCT; phát huy vai trò NCT, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đã thu được những kết quả đáng ghi nhận.Người cao tuổi Lộc Bình tham gia học tập Luật NCTCông tác xây dựng tổ chức hội được quan tâm và đã có bước phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Năm 2005 toàn huyện có 210 chi hội, với 3.159 hội viên, đến nay đã có 240 chi hội, với 4.469 hội viên, tăng 35% so với năm 2005. Hệ thống hội đã được khép kín, hoàn chỉnh với 29/29 hội ở cơ sở xã, thị trấn. Phong trào thi đua yêu nước được triển khai rộng khắp tới các cơ sở hội và trở thành nề nếp, ổn định trong công tác hội. Công tác chăm sóc NCT là một trong những nhiệm...

LSO-Trong những năm qua thực hiện 5 nội dung của phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Hội người cao tuổi (NCT) huyện Lộc Bình đã thực hiện trọng tâm trên cả 3 mặt: Xây dựng, phát triển tổ chức hội; chăm sóc NCT; phát huy vai trò NCT, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đã thu được những kết quả đáng ghi nhận.
Người cao tuổi Lộc Bình tham gia học tập Luật NCT
Công tác xây dựng tổ chức hội được quan tâm và đã có bước phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Năm 2005 toàn huyện có 210 chi hội, với 3.159 hội viên, đến nay đã có 240 chi hội, với 4.469 hội viên, tăng 35% so với năm 2005. Hệ thống hội đã được khép kín, hoàn chỉnh với 29/29 hội ở cơ sở xã, thị trấn. Phong trào thi đua yêu nước được triển khai rộng khắp tới các cơ sở hội và trở thành nề nếp, ổn định trong công tác hội. Công tác chăm sóc NCT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội. Hằng năm các hội cơ sở đều tập trung thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCT. Trong 5 năm qua, Hội NCT huyện đã phối hợp với ngành y tế khám miễn phí cho trên 4.000 lượt NCT, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 283 người; hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 3 hội viên ở xã Tú Đoạn, Quan Bản, Yên Khoái. Tổ chức mừng thọ cho 1.405 người, với số tiền 53.355.000 đồng. Công tác thăm hỏi lúc ốm đau, phúng viếng NCT khi qua đời được các hội cơ sở quan tâm thực hiện chu đáo với số tiền 42.195.000 đồng, cho trên 1.000 NCT. Riêng 6 tháng đầu năm 2011 các hội đã tổ chức mừng thọ cho 227 cụ, với số tiền 12.630.000 đồng, thăm hỏi ốm đau 155 lượt NCT, trị giá 5.579.000 đồng, phúng viếng 49 NCT qua đời, với số tiền 5.940.000 đồng, trợ cấp xã hội cho 273 cụ từ 80 tuổi trở lên. Để tạo điều kiện cho NCT sống vui, sống khỏe, trong những năm qua các hội cơ sở đã vận động các hội viên tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT; toàn huyện đã thành lập được 13 câu lạc bộ TDTT, dưỡng sinh, văn nghệ, thơ, sinh vật cảnh… Từ năm 2008 đến nay các câu lạc bộ đã đạt nhiều giải thưởng cao trong các hội thi “Tiếng hát NCT”, “Thể thao NCT” do Hội NCT tỉnh tổ chức. Bên cạnh những hoạt động trên, Hội NCT Lộc Bình còn tích cực vận động NCT phát huy, nêu gương sáng trong phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo, làm giầu chân chính. Hiện nay toàn huyện có 919 NCT trực tiếp lao động sản xuất, trong đó có 244 NCT đạt tiêu chuẩn làm kinh tế giỏi; số người đạt cấp cơ sở, thu nhập từ 5 đến 15 triệu đồng có 181 người, cấp huyện, thu nhập từ 15 đến 30 triệu đồng có 52 người, cấp tỉnh, thu nhập từ 30 triệu đồng trở lên có 11 người, Có thể nói NCT ở huyện Lộc Bình đã ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh tạo ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Qua phong trào đã nổi lên nhiều điển hình mới, nhân tố mới như: Ông Lưu Văn Đại, xã Hiệp Hạ đầu tư phát triển chăn nuôi trên 40 con trâu, bò; bà Hứa Thị Nga, thị trấn Na Dương, mở dịch vụ chế biến lâm sản, thu nhập mỗi năm 80-100 triệu đồng, ông Hoàng Đức Hậu, xã Quan Bản, nuôi hươu sao lấy nhung, nuôi lợn nái, trồng cây ăn quả, khai thác nhựa thông… hàng năm thu lãi trên 150 triệu đồng. Ông Nguyễn Trọng Duyên, Nông Văn Tuyết, Ma Văn Thó, xã Hữu Lân chuyên nuôi ngựa bạch bán thu nhập 50-60 triệu đồng/ năm… Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể được các lớp NCT quan tâm, họ luôn là lực lượng đầu tàu, gương mẫu và tích cực vận động quần chúng nhân dân khu dân cư thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tích cực tham gia các ý kiến xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; gương mẫu tham gia các cuộc sinh hoạt chính trị, tiếp xúc với các đại biểu dân cử, tham gia sinh hoạt thôn, bản, khu phố. Trong 5 năm qua có 90 NCT tham gia công tác Đảng, 113 NCT tham gia công tác chính quyền, 341 NCT tham gia công tác các tổ chức đoàn thể, trên 1.000 NCT tham gia trong MTTQ, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở cơ sở… Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, NCT luôn là lực lượng nòng cốt, có tiềm năng dồi dào và kinh nghiệm sâu sắc về lối sống đã góp phần làm cho cuộc vận động thu được những kết quả tốt, hàng năm có hàng nghìn hộ NCT được công nhận gia đình văn hóa.

Kết quả phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng” của Hội NCT huyện Lộc Bình trong những năm qua, đã phát huy được vị trí, vai trò của NCT, ngày càng được cấp ủy Đảng, chính quyền, đánh giá cao và là một trong những chỗ dựa tin cậy của nhân dân, góp phần tích cực ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Ngọc Nhung