Thứ năm,  08/12/2022

Đồng Nai: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với yêu cầu thực tế

Ngay sau khi có Quyết định 1956/2009 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đồng Nai đã chọn huyện miền núi Định Quán làm điểm chỉ đạo công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua hơn một năm thực hiện, hầu hết các lao động nông thôn được học nghề trong huyện đều có việc làm ổn định và bà con người dân tộc tham gia học nghề ngày càng tăng. Từ thành công bước đầu trong việc đào tạo nghề nông thôn ở Định Quán, Đồng Nai sẽ nhân rộng điển hình này về các xã điểm xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh. Định Quán là huyện miền núi có 14 xã, thị trấn với 194.000 nhân khẩu, trong đó có 16.790 người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn còn hạn chế. Ông Cù Thế Hành, cán bộ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện cho biết, trên cơ sở điều tra khảo sát 3.606 hộ dân thì có 1.635 hộ với 1.991 người có nhu cầu học nghề, chiếm tỷ lệ 45,3%. Bước đầu, huyện đã tổ chức dạy...

Ngay sau khi có Quyết định 1956/2009 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đồng Nai đã chọn huyện miền núi Định Quán làm điểm chỉ đạo công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua hơn một năm thực hiện, hầu hết các lao động nông thôn được học nghề trong huyện đều có việc làm ổn định và bà con người dân tộc tham gia học nghề ngày càng tăng. Từ thành công bước đầu trong việc đào tạo nghề nông thôn ở Định Quán, Đồng Nai sẽ nhân rộng điển hình này về các xã điểm xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh.

Định Quán là huyện miền núi có 14 xã, thị trấn với 194.000 nhân khẩu, trong đó có 16.790 người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn còn hạn chế. Ông Cù Thế Hành, cán bộ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện cho biết, trên cơ sở điều tra khảo sát 3.606 hộ dân thì có 1.635 hộ với 1.991 người có nhu cầu học nghề, chiếm tỷ lệ 45,3%. Bước đầu, huyện đã tổ chức dạy nghề cho 543 học viên, trong đó có 271 học viên thuộc diện đối tượng chính sách, dân tộc thiểu số và diện nghèo; số còn lại thuộc đối tượng lao động nông thôn. Huyện còn chọn các ngành nghề được tập trung ưu tiên đào tạo như: đan lát, chăn nuôi gà, lợn, may công nghiệp, xây dựng, hàn, tiện, sửa chữa xe máy, ô tô, sửa chữa máy vi tính… đáp ứng nhu cầu thực tế trên địa bàn.

Đến nay, toàn huyện đã có 8/17 lớp với 259 học viên gồm nghề đan lát, chăn nuôi gà, lợn hoàn thành chương trình học. Tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt khoảng 80%, đặc biệt là nghề hàn công nghệ cao tỷ lệ có việc làm là 100% thu nhập ổn định trên 4 triệu đồng/tháng; số còn lại tự áp dụng kiến thức để tạo việc làm tại gia đình, cho thu nhập và năng suất cao.

Ông Ngô Phan Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm dạy nghề Định Quán cho biết, trong công tác tuyển sinh và tư vấn học nghề, Trung tâm dạy nghề Định Quán đồng thời cũng là đơn vị đào tạo đã ký kết hợp đồng dạy nghề cho người lao động đã xuống tận các ấp, khu dân cư để tư vấn học nghề đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời phù hợp độ tuổi của người lao động. Đối với lao động trẻ thì hướng họ học những ngành nghề nhằm chuyển dịch từ lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp để họ vào làm tại các khu, cụm công nghiệp trong và ngoài huyện. Đối với lao động lớn tuổi thì hướng họ học nghề phục vụ sản xuất nông nghiệp tại chỗ như chăn nuôi, trồng trọt, đan lát… vừa phù hợp, lại góp phần nâng cao năng suất và thu nhập cho người lao động.

Anh Trần Tấn Minh, ấp 2, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán là một trong những học viên đầu tiên tham gia học nghề cho hay, trước khi học tôi đã đầu tư nuôi 200 gà mái đẻ nhưng thiếu chuyên môn chăm sóc nên không có lãi. Sau khi học xong, tôi đã có kỹ thuật chăm sóc tốt gà con, chủng ngừa vác xin các loại bệnh thường xảy ra và phân bố hợp lý dinh dưỡng nên đàn gà khi trưởng thành cho lãi cao, trung bình từ 2,5 triệu đến 3 triệu đồng/tháng. Theo anh Minh, đây là một mô hình xóa nghèo bền vững bởi phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và gia đình anh.

Thành công bước đầu ở huyện Định Quán cho thấy công tác dạy nghề phải xuất phát từ thực tế, gắn liền với các mô hình kinh tế tại địa phương; thời gian và địa điểm dạy nghề phải được tính toán sao cho phù hợp với với thời gian làm việc và khoảng cách đi lại của người lao động, như không dạy vào thời điểm người nông dân thu hoạch, cấy, tỉa, mà có thể sắp xếp bố trí vào thời điểm phù hợp không ảnh hưởng đến công việc sản xuất và nguồn thu nhập hàng ngày của họ, nhất là dạy vào buổi tối.

Ngoài ra, không nhất thiết phải bó buộc đối tượng học nghề theo qui định bởi thực tế sau một năm triển khai, một số người quá tuổi vẫn có nhu cầu tham gia học nghề phù hợp với sức khỏe và khả năng như đan lát, chăn nuôi, trồng trọt… và huyện vẫn trích ngân sách hỗ trợ học phí cũng như các chế độ khác cho đối tượng đi học, giúp nhiều lao động quá tuổi được học nghề và làm việc tại chỗ, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Theo ông Cù Thế Hành, từ nay đến cuối năm 2011, trên cơ sở kế hoạch được giao, dự kiến huyện sẽ tập trung đào tạo nghề cho khoảng 800 học viên nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở xã, thị trấn xuống tận ấp chiêu sinh và phổ biến chính sách, thông tin ngành nghề để người lao động lựa chọn ngành nghề học phù hợp với bản thân. Đặc biệt, huyện sẽ ưu tiên chiêu sinh đào tạo nghề cho lao động tại các xã xây dựng nông thôn mới như Phú Vinh, Phú Túc, Suối Nho, nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của huyện./.

Theo TTXVN