Thứ năm,  08/12/2022

Các cấp công đoàn nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động

LSO-Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 4.053 đoàn viên công đoàn, thành lập mới được 31 công đoàn cơ sở (CĐCS). Tỷ lệ CĐCS vững mạnh hàng năm đều đạt trên 75%. Điều này cho thấy sự nỗ lực của các cấp công đoàn Lạng Sơn trong việc đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Đến nay, toàn tỉnh có 1.300 CĐCS với 35.985 đoàn viên (đạt tỷ lệ 78,3 % trên tổng số CNVCLĐ). Đi đôi với việc phát triển về số lượng, chất lượng nội dung và hình thức hoạt động của tổ chức công đoàn cũng từng bước được đổi mới để phù hợp với từng loại hình cơ sở. Các cấp công đoàn tích cực tổ chức kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; phối hợp với chính quyền đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tỷ lệ đơn vị tổ chức hội nghị CBCC, đại hội CNVC năm sau...

LSO-Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 4.053 đoàn viên công đoàn, thành lập mới được 31 công đoàn cơ sở (CĐCS). Tỷ lệ CĐCS vững mạnh hàng năm đều đạt trên 75%. Điều này cho thấy sự nỗ lực của các cấp công đoàn Lạng Sơn trong việc đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Đến nay, toàn tỉnh có 1.300 CĐCS với 35.985 đoàn viên (đạt tỷ lệ 78,3 % trên tổng số CNVCLĐ).
Đi đôi với việc phát triển về số lượng, chất lượng nội dung và hình thức hoạt động của tổ chức công đoàn cũng từng bước được đổi mới để phù hợp với từng loại hình cơ sở. Các cấp công đoàn tích cực tổ chức kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; phối hợp với chính quyền đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tỷ lệ đơn vị tổ chức hội nghị CBCC, đại hội CNVC năm sau cao hơn năm trước. Đại diện người lao động (NLĐ) đối thoại, thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể đạt 89,47%. Trong những năm qua, các tranh chấp lao động, đơn thư khiếu kiện của CNVCLĐ đã được hội đồng hòa giải cơ sở tại các doanh nghiệp giải quyết kịp thời, không để xảy ra tình trạng tranh chấp lao động kéo dài, đình công tự phát…
Hoạt động sản xuất gỗ, ván bóc tại Công ty Thịnh Lộc – Shinec
Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ công đoàn giữ vai trò hết sức quan trọng. Từ năm 2009 đến nay, có 51 cán bộ chuyên trách được cử đi đào tạo, trong đó: trình độ cao học 3 người, đại học 6 người, cao đẳng 3 người, cao cấp lý luận chính trị 7 người, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính 3 người, chương trình chuyên viên 12 người, 13 người học lớp giáo dục quốc phòng đối tượng 3, ngoại ngữ 2 người, tin học 2 người. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã tổ chức được 44 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác cho 3.277 lượt cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên BCH, UBKT công đoàn các cấp. Đặc biệt chú trọng đến các cán bộ công đoàn khu vực kinh tế ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Phối hợp mở một lớp bồi dưỡng giảng viên kiêm chức công đoàn năm 2010 cho 70 học viên; 1 lớp tập huấn công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho 88 đối tượng là chủ tịch, chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra, kế toán LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công đoàn trong thời gian qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như: số lượng CĐCS trong các doanh nghiệp chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập (36%). Quy chế dân chủ trong các công ty cổ phần, TNHH, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa được quan tâm đúng mức. Tỷ lệ các đơn vị tổ chức hội nghị NLĐ không ổn định (năm 2009 đạt 65%; năm 2010 đạt 57,33%; năm 2011 chỉ đạt 25,9%). Đặc biệt tình trạng vi phạm pháp luật về lao động vẫn còn diễn ra ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước, như: chưa đóng BHXH hoặc đóng không đúng mức lương thực tế của người lao động… Thời gian tới, để nâng cao chất lượng hoạt động, LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung xây dựng CĐCS, nghiệp đoàn vững mạnh; giao chỉ tiêu cụ thể cho LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo Chương trình phát triển 1,5 triệu đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ngọc Hiếu