Thứ tư,  17/08/2022

Số hộ có mức thu nhập ổn định có xu hướng sinh thêm con thứ ba

Theo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Đồng Tháp, mặc dù tỷ lệ sinh con thứ ba trong toàn tỉnh đã giảm khoảng 0,5% so với cùng kỳ năm 2010, nhưng có một thực tế đang gây khó khăn trong công tác vận động kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) là số hộ khá, giàu sinh con thứ ba có chiều hướng gia tăng. Xu hướng này càng thể hiện rõ ở các địa phương có mức tăng trưởng kinh tế cao.Tính đến tháng 6-2011, toàn tỉnh có hơn chín nghìn trẻ được sinh, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, số sinh con thứ ba trở lên là hơn 300 trường hợp, trong đó 75% là con của hộ khá, giàu. Xu hướng sinh con thứ ba ở những hộ khá, giàu cũng đang tăng lên ở một số địa phương có mức tăng trưởng kinh tế cao như huyện Cao Lãnh, thị xã Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự. Huyện Cao Lãnh là địa phương đứng đầu công tác vận động KHHGĐ trong toàn tỉnh hằng năm, nhưng năm nay, công tác vận động tuyên truyền lại gặp...

Theo Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Đồng Tháp, mặc dù tỷ lệ sinh con thứ ba trong toàn tỉnh đã giảm khoảng 0,5% so với cùng kỳ năm 2010, nhưng có một thực tế đang gây khó khăn trong công tác vận động kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) là số hộ khá, giàu sinh con thứ ba có chiều hướng gia tăng. Xu hướng này càng thể hiện rõ ở các địa phương có mức tăng trưởng kinh tế cao.
Tính đến tháng 6-2011, toàn tỉnh có hơn chín nghìn trẻ được sinh, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, số sinh con thứ ba trở lên là hơn 300 trường hợp, trong đó 75% là con của hộ khá, giàu. Xu hướng sinh con thứ ba ở những hộ khá, giàu cũng đang tăng lên ở một số địa phương có mức tăng trưởng kinh tế cao như huyện Cao Lãnh, thị xã Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự. Huyện Cao Lãnh là địa phương đứng đầu công tác vận động KHHGĐ trong toàn tỉnh hằng năm, nhưng năm nay, công tác vận động tuyên truyền lại gặp rất nhiều khó khăn khi hộ khá giả sinh con thứ ba có chiều hướng gia tăng ở địa phương này. Sáu tháng đầu năm, trong tổng số gần 30 trường hợp sinh con thứ ba thì có đến 80% là rơi vào những gia đình có kinh tế khá, do các cặp vợ chồng đều muốn có đủ trai và gái mặc dù đã có hai con. Các gia đình đều thừa nhận việc sinh thêm con thứ ba do điều kiện gia đình đã ổn định.
Trước tình trạng nói trên, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng địa phương triển khai thực hiện một số giải pháp cụ thể như: Rà soát, nắm danh sách các đối tượng sinh con một bề, đa dạng hóa các hình thức vận động để mỗi gia đình cần hiểu rõ ý nghĩa lớn của việc giảm sinh, trong đó đặc biệt chú ý tuyên truyền ở những gia đình khá giả sinh con một bề; quản lý số sinh của chị em phụ nữ trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền các cặp vợ chồng có mong muốn sinh con thứ ba trở lên, giúp các gia đình hiểu việc sinh nhiều con sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người phụ nữ và kinh tế của gia đình chi phí cho học tập, chăm sóc và nuôi dưỡng,…
Hiện xu hướng sinh con thứ ba đang gia tăng ở những gia đình khá giả không chỉ là trở ngại lớn trong công tác vận động tuyên truyền KHHGĐ mà còn gây sức ép về mặt cơ cấu dân số trong tỉnh. Sáu tháng đầu năm, tỷ lệ giới tính khi sinh trong toàn tỉnh là gần 108 nam/100 nữ. Đây là một thách thức mới cho công tác vận động tuyên truyền KHHGĐ ở Đồng Tháp thời gian tới.
Theo Nhandan