Thứ ba,  16/08/2022

Hỗ trợ người lao động và DN xuất khẩu lao động phải đưa lao động tại Li-bi về nước trước thời hạn

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản 5036/VPCP - KGVX thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cho phép sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước để hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu lao động phải đưa lao động tại Li-bi về nước trước thời hạn do khủng hoảng chính trị.Cụ thể, các DN này được hỗ trợ 50% khoản tiền môi giới DN phải hoàn trả cho người lao động. Đồng thời, hỗ trợ DN các chi phí đưa người lao động về nước, trong trường hợp DN đã chi trực tiếp. Hỗ trợ các DN chi phí đưa người lao động về nơi cư trú mức 300.000 đồng/người lao động. Trường hợp DN đã chi phí cao hơn mức trên thì được hỗ trợ theo hóa đơn, chứng từ chi thực tế.Người lao động thuộc 62 huyện nghèo theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg ngày 29-4-2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động, góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020 được hỗ trợ thêm 50% so với mức hỗ trợ cho các...

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản 5036/VPCP – KGVX thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cho phép sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước để hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu lao động phải đưa lao động tại Li-bi về nước trước thời hạn do khủng hoảng chính trị.
Cụ thể, các DN này được hỗ trợ 50% khoản tiền môi giới DN phải hoàn trả cho người lao động. Đồng thời, hỗ trợ DN các chi phí đưa người lao động về nước, trong trường hợp DN đã chi trực tiếp. Hỗ trợ các DN chi phí đưa người lao động về nơi cư trú mức 300.000 đồng/người lao động. Trường hợp DN đã chi phí cao hơn mức trên thì được hỗ trợ theo hóa đơn, chứng từ chi thực tế.
Người lao động thuộc 62 huyện nghèo theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg ngày 29-4-2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động, góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020 được hỗ trợ thêm 50% so với mức hỗ trợ cho các đối tượng lao động khác từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Người lao động vay vốn tại Ngân hàng Chính sách – Xã hội được gia hạn nợ, khoanh nợ đối với khoản vay tín dụng trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28-7-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách – Xã hội; nếu có nhu cầu được tiếp tục vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định hiện hành.
Theo Nhandan