Thứ bảy,  24/02/2024

Di dời nhà bè neo đậu trái phép trên Vịnh Hạ Long

Thành phố Hạ Long sẽ mạnh tay chấn chỉnh việc neo đậu của các nhà bè trên Vịnh Hạ Long. (Nguồn: Internet)Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, trước ngày 15/8, các nhà bè, bè mảng neo đậu không đúng nơi quy định trên Vịnh Hạ Long sẽ phải di chuyển về các điểm quy hoạch neo đậu và cư trú, nếu không chính quyền thành phố sẽ tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ và tiêu hủy. Đây là động thái tích cực của Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long nhằm tăng cường quản lý các nhân khẩu, phương tiện, công trình trên Vịnh Hạ Long, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai. Theo đó, những hộ nhà bè không có hộ khẩu tại thành phố Hạ Long phải di chuyển về nơi cư trú (nơi đăng ký hộ khẩu). Hộ nhà bè đủ điều kiện cư trú trên Vịnh Hạ Long (sinh sống trên vịnh Hạ Long trước ngày 1/1/2005 hoặc đăng ký tạm trú thường xuyên ở thành phố Hạ Long) neo đậu không đúng nơi quy định phải tự di chuyển về 7 điểm quy hoạch gồm: Ba Hang, Hoa Cương,...

Thành phố Hạ Long sẽ mạnh tay chấn chỉnh việc neo đậu của các nhà bè trên Vịnh Hạ Long. (Nguồn: Internet)

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, trước ngày 15/8, các nhà bè, bè mảng neo đậu không đúng nơi quy định trên Vịnh Hạ Long sẽ phải di chuyển về các điểm quy hoạch neo đậu và cư trú, nếu không chính quyền thành phố sẽ tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ và tiêu hủy.

Đây là động thái tích cực của Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long nhằm tăng cường quản lý các nhân khẩu, phương tiện, công trình trên Vịnh Hạ Long, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai.

Theo đó, những hộ nhà bè không có hộ khẩu tại thành phố Hạ Long phải di chuyển về nơi cư trú (nơi đăng ký hộ khẩu). Hộ nhà bè đủ điều kiện cư trú trên Vịnh Hạ Long (sinh sống trên vịnh Hạ Long trước ngày 1/1/2005 hoặc đăng ký tạm trú thường xuyên ở thành phố Hạ Long) neo đậu không đúng nơi quy định phải tự di chuyển về 7 điểm quy hoạch gồm: Ba Hang, Hoa Cương, Cửa Vạn, Ba Hầm, Cống Tầu, Vông Viêng, Cống Đầm.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Hùng Thắng sớm xây dựng phương án sơ tán dân tại các làng chài và các khu neo đậu nhà bè trên biển để chủ động phòng chống thiên tai, hạn chế mức thấp nhất về người và tài sản của các hộ dân sinh sống tại các làng chài, khu neo đậu nhà bè trên biển mỗi khi có bão, dông.

Phương án sơ tán dân phải được xây dựng chi tiết, xác định được các vùng trọng điểm và vị trí các hang động, đảo để sơ tán dân từng khu vực cho phù hợp và thuận lợi cho việc di dân khi có bão cũng như việc triển khai các phương án huy động lực lượng, tiếp tế lương thực, nước ngọt, nhu yếu phẩm…/.

Theo VietnamPlus.vn