Thứ sáu,  07/05/2021

Tổng kết chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020

LSO-Sáng nay (19/1), Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020; Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 – 2020; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành.

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên, nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò của thanh niên và trách nhiệm ban hành, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách phát triển thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực.

Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện 6 mục tiêu, 8 nhóm chỉ tiêu và 29 chỉ tiêu bổ sung, điều chỉnh. Tính đến năm 2020, cả nước có 63,03% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương. Đến nay đã có hàng nghìn nhà khoa học trẻ tài năng được chủ trì các nhiệm vụ khoa học, quy hoạch vị trí lãnh đạo. Giai đoạn 2011 – 2020, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục, hướng nghiệp. Mỗi năm có khoảng 80.000 – 90.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài, 1,5 triệu – 1,6 triệu lao động được giải quyết việc làm, trong đó, 60% là thanh niên…

Đối với Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã, giai đoạn 2014 – 2020, các bộ, ngành, địa phương đã tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện đề án; cung cấp những vấn đề lý luận, thực tế và cơ bản, cần thiết; trang bị phương pháp, cách tiếp cận về chính trị, pháp luật và quản lý nhà nước; rèn luyện năng lực tư duy logic, năng lực tham mưu… Từ năm 2015 – 2020, 49 tỉnh thuộc phạm vi đề án đã bồi dưỡng được 14.330 cán bộ, công chức trẻ, đạt 61,2% nhu cầu và đạt 98% mục tiêu đề ra.

Đối với Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các địa phương tuyển chọn 500 đội viên tại 34 tỉnh, thành phố. Các đội viên đều tốt nghiệp đại học trở lên.

Trong 7 năm tình nguyện về xã, đội viên thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao; vận dụng tốt kiến thức đã được đào tạo. Hằng năm có trên 95% đội viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức, triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên và các đề án cũng như những đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: Thời gian tới, các bộ, ngành cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, văn bản chi tiết về Luật Thanh niên; chú trọng đào tạo bồi dưỡng thanh niên đáp ứng nhu cầu đổi mới; các bộ, ngành, địa phương quan tâm thu hút trí thức trẻ tham gia phát triển kinh tế – xã hội, nhất là các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; chú trọng rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị, ý thức kỷ luật, tư duy, năng lực sáng tạo nhằm tạo nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở. Bộ Nội vụ rà soát phạm vi, đối tượng tránh trùng lặp với các chương trình, đề án của các bộ ngành đang triển khai.

Về đề án trí thức trẻ tình nguyện về xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND các tỉnh giải quyết chế độ, chính sách phù hợp với đội ngũ đội viên sau khi kết thúc thời hạn công tác.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã công bố danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến lược phát triển thanh Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020; xây dựng Luật Thanh niên và các đề án.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại điểm Lạng Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ban, ngành để thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và chiến lược phát triển thanh niên. Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trí thức trẻ các xã, tham mưu cho UBND tỉnh về thời gian thực hiện, chế độ chính sách đối với trí thức trẻ tại các xã trong giai đoạn tiếp theo. UBND 2 huyện: Bình Gia, Đình Lập tiếp tục quan tâm rèn luyện, có chính sách, cơ chế phù hợp với với các đội viên tình nguyện, tạo điều kiện cho đội viên công hiến. Các trí thức trẻ cần ổn định tư tưởng, tiếp tục lan tỏa về đề án và tích cực cống hiến cho quê hương.

Giai đoạn 2012 – 2020, Lạng Sơn triển khai 23 chỉ tiêu Chiến lược phát triển thanh niên. Kết quả, 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 17 chỉ tiêu đạt, 2 chỉ tiêu chưa đạt. Thực hiện Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 – 2020, tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp tổ chức 11 lớp bồi dưỡng tại tỉnh cho 600 cán bộ, công chức trẻ. Cùng đó, tỉnh đã tuyển chọn được 24 đội viên tăng cường về các xã của các huyện: Bình Gia, Đình Lập.

HOÀNG VƯƠNG – ĐẠI NGỌC