Thứ sáu,  12/08/2022

Diễn đàn thanh niên với các giải pháp tiết kiệm điện

Sáng 4-8, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp T.Ư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn có chủ đề: Thanh niên với các giải pháp tiết kiệm điện, với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ đoàn, đại diện cấp ủy, ban giám đốc các đơn vị trong toàn khối.Tại đây, các đại biểu phát biểu ý kiến thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của tuổi trẻ đơn vị mình trong hành động cụ thể để tiết kiệm điện nói riêng và thực hành tiết kiệm nói chung; đồng thời, giới thiệu, phân tích những mô hình, cách làm thiết thực nhằm nâng cao ý thức của tuổi trẻ trong việc thực hành tiết kiệm điện, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm vật tư văn phòng, nguyên vật liệu sản xuất...Tại diễn đàn, đại diện các cơ sở đoàn cùng ký cam kết thực hiện nghiêm túc các giải pháp tiết kiệm điện năng nói riêng và thực hành tiết kiệm nói...

Sáng 4-8, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp T.Ư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn có chủ đề: Thanh niên với các giải pháp tiết kiệm điện, với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ đoàn, đại diện cấp ủy, ban giám đốc các đơn vị trong toàn khối.

Tại đây, các đại biểu phát biểu ý kiến thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của tuổi trẻ đơn vị mình trong hành động cụ thể để tiết kiệm điện nói riêng và thực hành tiết kiệm nói chung; đồng thời, giới thiệu, phân tích những mô hình, cách làm thiết thực nhằm nâng cao ý thức của tuổi trẻ trong việc thực hành tiết kiệm điện, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm vật tư văn phòng, nguyên vật liệu sản xuất…

Tại diễn đàn, đại diện các cơ sở đoàn cùng ký cam kết thực hiện nghiêm túc các giải pháp tiết kiệm điện năng nói riêng và thực hành tiết kiệm nói chung.

Theo Nhandan