Thứ ba,  09/08/2022

Đan Mạch hỗ trợ 10 triệu USD giúp Việt Nam cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm đã ký Bản thỏa thuận với Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen về việc thực hiện hỗ trợ của nước này cho Chương trình Quốc gia Việt Nam về An toàn Vệ sinh Lao động giai đoạn 2011-2015. Với mục tiêu cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp Việt Nam và tạo việc làm tốt, đây là một trong những hỗ trợ lớn nhất của Đan Mạch cho lĩnh vực Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR). Số tiền tài trợ khoảng 10 triệu USD cho thời gian 3 năm từ 2011 - 2013.Cải thiện điều kiện lao động sẽ giúp hoạt động sản xuất của doanh nghiệp ổn định và ngày càng phát triển. (Ảnh: baobinhdinh.com.vn )Theo Đại sứ John Nielsen, nhiều công ty Đan Mạch tin tưởng rằng nếu môi trường làm việc của người lao động được cải thiện và quyền của người lao động được quan tâm, thì năng suất và hiệu quả công việc sẽ được cải thiện. Do đó, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao...

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm đã ký Bản thỏa thuận với Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen về việc thực hiện hỗ trợ của nước này cho Chương trình Quốc gia Việt Nam về An toàn Vệ sinh Lao động giai đoạn 2011-2015.

Với mục tiêu cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp Việt Nam và tạo việc làm tốt, đây là một trong những hỗ trợ lớn nhất của Đan Mạch cho lĩnh vực Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR). Số tiền tài trợ khoảng 10 triệu USD cho thời gian 3 năm từ 2011 – 2013.

Cải thiện điều kiện lao động sẽ giúp hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
ổn định và ngày càng phát triển. (Ảnh: baobinhdinh.com.vn )


Theo Đại sứ John Nielsen, nhiều công ty Đan Mạch tin tưởng rằng nếu môi trường làm việc của người lao động được cải thiện và quyền của người lao động được quan tâm, thì năng suất và hiệu quả công việc sẽ được cải thiện. Do đó, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, thúc đẩy bình đẳng giới và tạo môi trường thân thiện đang trở thành một tài sản tại các thị trường cạnh tranh như Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm cho rằng sự hỗ trợ của Đan Mạch cho Chương trình Quốc gia về An toàn Vệ sinh Lao động trong 3 năm tới có ý nghĩa quan trọng giúp cải thiện điều kiện làm việc trong các doanh nghiệp và giảm thiểu tai nạn lao động tại Việt Nam.

Hỗ trợ này được xây dựng dựa trên nền tảng của sự hợp tác thành công giữa Đại sứ quán Đan Mạch và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong lĩnh vực thanh tra lao động giai đoạn 2005-2010 thuộc Chương trình Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp.

Theo Website Dangcongsanvn