Thứ sáu,  12/08/2022

Phường Đông Kinh đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

LSO-Phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn có 35 cơ quan, trường học, công ty TNHH đóng trên địa bàn và hơn 200 hộ kinh doanh. Là phường có địa bàn rộng, có trục đường 1A, 4B và đường sắt đi qua, có chợ Đông Kinh là trung tâm thương mại của tỉnh, hoạt động giao lưu buôn bán diễn ra sôi động, đó là những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những điều kiện thuận lợi đó, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội cũng diễn ra phức tạp.Lực lượng công an tham gia hòa giải tại cơ sở - Ảnh: Nguyễn TháiĐể ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Đảng uỷ phường đã ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác an ninh theo đúng tinh thần Nghị quyết liên tịch số: 01/2001/NQLT giữa Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”. Theo đó, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp với công an phường xây dựng chương...

LSO-Phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn có 35 cơ quan, trường học, công ty TNHH đóng trên địa bàn và hơn 200 hộ kinh doanh. Là phường có địa bàn rộng, có trục đường 1A, 4B và đường sắt đi qua, có chợ Đông Kinh là trung tâm thương mại của tỉnh, hoạt động giao lưu buôn bán diễn ra sôi động, đó là những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những điều kiện thuận lợi đó, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội cũng diễn ra phức tạp.
Lực lượng công an tham gia hòa giải tại cơ sở – Ảnh: Nguyễn Thái
Để ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Đảng uỷ phường đã ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác an ninh theo đúng tinh thần Nghị quyết liên tịch số: 01/2001/NQLT giữa Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”. Theo đó, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp với công an phường xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân 10/10 khối phố tích cực tham gia thực hiện nghị quyết 09/CP và chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm; phòng chống ma tuý; phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền lồng ghép các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến phòng chống tội phạm và phòng chống các tệ nạn xã hội trong các buổi sinh hoạt định kỳ của các khối phố. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên, đoàn viên, hội viên và từng hộ gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, không mắc vào các tệ nạn xã hội và có ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Song song với việc tuyên truyền, vận động nhân dân, lực lượng dân quân và bảo vệ dân phố được kiện toàn, tham gia các hoạt động hoà giải tại cơ sở, bảo vệ an toàn các ngày lễ, ngày tết và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đồng thời, làm tốt công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của quần chúng nhân dân đã được nâng lên và có ý thức đấu tranh tố giác tội phạm. Trong 10 năm (2001 – 2011) quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng 298 nguồn tin có giá trị liên quan đến tội phạm, giúp cho lực lượng chức năng của phường đấu tranh làm rõ 231 vụ phạm pháp hình sự. Bắt, xử lý 284 đối tượng; bắt, xử lý 72 vụ, 194 đối tượng liên quan đến tệ nạn xã hội như cờ bạc, tàng trữ, buôn bán, sử dụng chất ma tuý. Do làm tốt công tác tuyên truyền, quần chúng nhân dân đã giao nộp cho cơ quan chức năng 3 khẩu súng AK, 1 băng tiếp đạn AK, 3 lê, 8 quả lựu đạn, 7 súng hơi, 1 súng thể thao… và một số đao, kiếm các loại. Đồng thời, gọi hỏi, răn đe, giáo dục hàng trăm đối tượng phạm pháp hình sự, ma tuý và yêu cầu các đối tượng ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần hạn chế điều kiện, nguyên nhân phát sinh tội phạm. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” luôn được gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và xoá đói giảm nghèo. Hiệu quả từ các phong trào đã góp phần thúc đẩy việc phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương ở cơ sở. Mọi người sống và làm việc theo pháp luật, theo hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng. Do vậy, tỷ lệ đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá, khu dân cư tiên tiến và gia đình văn hoá hàng năm đều tăng.

Để phong trào này được duy trì thường xuyên và có hiệu quả cao, hiện nay toàn phường đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tăng cường các hoạt động quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức quần chúng có chức năng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Chủ động vận động nhân dân tiếp tục tham gia đấu tranh tố giác tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Bích Thuận