Thứ hai,  08/08/2022

Nơi người lao động trao gửi niềm tin

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Công đoàn công ty Điện lực Lạng Sơn tiếp tục bám sát phương hướng lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, đặc biệt là các nghị quyết có liên quan trực tiếp đến người lao động, đến tình hình hoạt động SXKD của đơn vị, thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cơ sở. Từ đó đảm bảo các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Công đoàn Công ty Điện lực Lạng Sơn là một thành viên trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, hiện có 16 công đoàn bộ phận với 50 tổ công đoàn và 657 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2008- 2011, Công đoàn Công ty Điện lực Lạng Sơn đã tích cực tham gia vào quá trình hoàn thiện công tác quản lý, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Qua đó đã gắn kết các cán bộ, CNVC, LĐ đoàn kết đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) được giao.
Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ trạm biến áp
Ông Trần Tuấn Khanh, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng ủy các cấp, Công đoàn Công ty Điện lực Lạng Sơn đã bám sát vào các nghị quyết của BCH Đảng uỷ, để từ đó làm định hướng phương hướng hoạt động. Trong quá trình thực hiện, BCH công đoàn đã vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của đơn vị để tổ chức tuyên truyền, giáo dục đến toàn thể CNVC-LĐ; tổ chức phát động sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua, tạo được niềm tin của người lao động với Đảng, với tổ chức công đoàn. Đội ngũ CNVC-LĐ luôn nâng cao vai trò trách nhiệm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, là cơ sở để các điện lực trực thuộc và công ty hoàn thành các chỉ tiêu SXKD. Số công đoàn bộ phận đạt danh hiệu vững mạnh ngày càng tăng. Từ đó, vị thế của tổ chức công đoàn được nâng lên, mối quan hệ giữa NLĐ với đơn vị, giữa công đoàn với chuyên môn ngày càng được củng cố. Đến nay, tất cả mọi CNVC-LĐ trong Điện lực đều có việc làm ổn định và được bố trí phù hợp với khả năng, trình độ được đào tạo, điều kiện sản xuất kinh doanh của đơn vị và hoàn cảnh gia đình của mỗi cá nhân. 100% CNVC của Điện lực đều được ký hợp đồng lao động không xác định hạn và đã được lập sổ BHXH – BHYT. Những người mới được tuyển dụng vào đều được học tập nội qui lao động, các qui chế, qui trình, qui phạm ATLĐ sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu mới bố trí việc làm theo đúng theo ngành nghề đã được đào tạo. Công đoàn cũng phối hợp với Đảng ủy, chính quyền thực hiện đúng các chế độ cho CBCNV như : chế độ lương, thưởng, thực hiện quy chế dân chủ, BHYT, BHXH, giải quyết kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản, tiền lương, tiền thưởng, lên lương lên bậc; Phối hợp, tham gia kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với người lao động. Tổ chức thăm hỏi động viên, giúp đỡ CBCNV trong lúc ốm đau, bệnh tật, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn kịp thời; hoàn thành việc bàn giao và thanh toán chi phí xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho các gia đình CBCNV có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, công đoàn công ty còn luôn chú trọng đến đời sống tinh thần cho người lao động thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT như: xây dựng các sân tập, thành lập các CLB tennis, cầu lông, bóng bàn, phòng tập thể hình…Song song với đó, đợn vị cũng tiến hành tổ chức các hoạt động giao hữu văn nghệ, thể thao giữa các đơn vị trong công ty, với các đơn vị bạn và tổ chức các hội thao hội diễn thường niên.
Tiền lương và thu nhập của CNVC-LĐ được nâng cao từng năm. Năm 2010, thu nhập bình quân của người lao động đạt mức 7.218.000đ/người/tháng tăng hơn 40% so với năm 2008, chế độ phân chia tiền lương đảm bảo công bằng, công khai, phản ảnh thực chất kết quả lao động của từng đơn vị và mỗi cá nhân. Thông qua việc thực hiện đúng vai trò, chức năng của công đoàn cơ sở, đã tác động tích cực đến việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Điện thương phẩm hàng năm tăng trưởng gần 20%, năm 2008 đạt 201,72 triệu kWh thì đến năm 2010 đã đạt 240,26 triệu kWh và 6 tháng đầu năm 2011 là 122,442 triệu kWh. Về công tác bán điện ở nông thôn, đã có 207/207 xã có điện lưới quốc gia, đạt tỉ lệ 100%, số hộ dân nông thôn được sử dụng điện là 158.086 hộ, đạt tỉ lệ 94,88%.
Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Công đoàn công ty Điện lực Lạng Sơn tiếp tục bám sát phương hướng lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, đặc biệt là các nghị quyết có liên quan trực tiếp đến người lao động, đến tình hình hoạt động SXKD của đơn vị, thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cơ sở. Từ đó đảm bảo các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Hoàng Huy