Thứ sáu,  01/03/2024

Chủ động, nâng cao tính chiến đấu trong kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Ngày 17-8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ở T.Ư; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) đảng ủy các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng trực thuộc Khối Doanh nghiệp T.Ư.Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư chủ trì hội nghị. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Ba năm qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư đã tiến hành kiểm tra 3.209 lượt tổ chức đảng và 14.825 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 1.361 tổ chức đảng và 9.683 lượt đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cấp tiến hành kiểm tra 58 tổ chức đảng cấp dưới và 192 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát...

Ngày 17-8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ở T.Ư; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) đảng ủy các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng trực thuộc Khối Doanh nghiệp T.Ư.

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Ba năm qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư đã tiến hành kiểm tra 3.209 lượt tổ chức đảng và 14.825 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 1.361 tổ chức đảng và 9.683 lượt đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cấp tiến hành kiểm tra 58 tổ chức đảng cấp dưới và 192 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát 1.865 tổ chức đảng và 3.224 đảng viên; giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng. Qua kiểm tra, giám sát, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; góp phần ổn định về tổ chức, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Dụ biểu dương những kết quả bước đầu quan trọng mà Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư đã đạt được; đồng thời chỉ rõ những hạn chế mà các cấp ủy đảng trong Khối cần khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh: Các doanh nghiệp trực thuộc Khối là những đơn vị giữ vai trò chủ lực, then chốt của nền kinh tế; được giao nắm giữ nguồn lực lớn của quốc gia, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và an sinh xã hội. Vì vậy, mỗi đảng viên trong Đảng bộ cần nâng cao trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát; gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Để làm tốt nhiệm vụ này, cấp ủy đảng các cấp trong Đảng bộ cần nhận thức sâu sắc hơn nữa tính tất yếu, khách quan của việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Về nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp trực thuộc cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để lãnh đạo, chọn lĩnh vực, đối tượng kiểm tra, giám sát cho phù hợp. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã xác định trong Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X). Coi trọng tính chủ động, tính chiến đấu trong kiểm tra, giám sát, lấy phòng ngừa, xây dựng là chính; gắn kiểm tra, giám sát với công tác tư tưởng và tổ chức. Kịp thời phát hiện và ngăn ngừa vi phạm, đồng thời phát hiện những nhân tố mới, tích cực để động viên, biểu dương. Cấp ủy đảng các cấp mở rộng giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề thông qua sinh hoạt chi bộ, đơn thư, dư luận, qua nắm tình hình của cấp ủy. Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy đảng các cấp chủ động phối hợp các cơ quan có thẩm quyền kết luận và xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh và đơn thư tố cáo, khiếu nại. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị trong tổ chức nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đảng bộ Khối cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát theo Kết luận và quy định của Ban Bí thư; quan tâm xây dựng bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác này.

Theo Nhandan