Thứ ba,  16/08/2022

Một số khó khăn trong hoạt động công đoàn ở Chi Lăng

Để khắc phục những khó khăn nêu trên, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội X CĐVN, thời gian tới, LĐLĐ huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho NLĐ; tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; chủ động tham gia với các cơ quan chức năng giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong CNVCLĐ.

LSO-Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam (CĐVN), việc triển khai, thực hiện công tác công đoàn ở huyện Chi Lăng vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, chưa đạt được chỉ tiêu đề ra. Như: thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ký thỏa ước lao động tập thể, phát triển đảng viên ở doanh nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, tỷ lệ CĐCS đạt vững mạnh… Để tìm hiểu rõ nguyên nhân của thực trạng này, chúng tôi đã đến gặp ông Phùng Văn Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ huyện Chi Lăng.
Những tiết mục đặc sắc tham gia hội thi tuyên truyền viên giỏi về ATGT trong CNVCLĐ năm 2011
Ông Nghĩa cho biết, hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X CĐVN, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và LĐLĐ tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và chính quyền cùng cấp, hoạt động công đoàn ở huyện Chi Lăng bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng. Hiện nay toàn huyện có 113 CĐCS với hơn 1.650 đoàn viên công đoàn. Nhìn chung, CNVCLĐ trên địa bàn có việc làm ổn định, tập trung chủ yếu ở khối hành chính sự nghiệp, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. NLĐ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Nhưng bên cạnh đó, hoạt động công đoàn vẫn còn không ít khó khăn. Trước tiên phải kể đến những nguyên nhân khách quan như: phần lớn địa hình là núi cao, độ dốc lớn; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển; giao thông đi lại khó khăn. Mặt khác, tình hình lạm phát trong nước tăng cao, thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người dân và CNVCLĐ. Từ khi có Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã, trên địa bàn huyện đã có 23 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, góp phần giải quyết nhu cầu việc làm, tạo thu nhập cho lao động địa phương. Tuy nhiên các doanh nghiệp mới thành lập có quy mô rất nhỏ, sản xuất theo mùa vụ, sử dụng lao động thường xuyên ít, không đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn. Còn ở các doanh nghiệp lớn, CĐCS đã được thành lập thì hoạt động cũng chưa hiệu quả. Trong khi đó, hiệu lực quản lý nhà nước về lao động còn thấp nên một số quy định của pháp luật lao động và công đoàn không được quan tâm, thực hiện nghiêm túc ở các đơn vị này. Dẫn đến thực tế là kiến thức pháp luật của công nhân, NLĐ tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa được cập nhật thường xuyên, đầy đủ. Công tác kiểm tra, kiến nghị xử lý chưa được quan tâm đúng mức. Quyền lợi của NLĐ bị xâm phạm chưa được xử lý nghiêm… Nói tóm lại, tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp hoạt động còn kém hiệu quả, chưa thực sự thể hiện được vai trò trong việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho NLĐ. Thực tế này đã tạo nên những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ký thỏa ước lao động tập thể, phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền chưa phát huy hiệu quả do thiếu kinh phí; cán bộ làm công tác tuyên truyền còn thiếu và còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới hiện nay. Đặc biệt là ở các xã Liên Sơn, Hữu Kiên, Lâm Sơn, Chiến Thắng… Các phong trào thi đua nói chung đã phát triển sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Nhưng có nơi cán bộ công đoàn chưa chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp nên các phong trào vẫn còn nặng về hình thức, thậm chí một số cơ quan, đơn vị không tổ chức phát động thi đua. Việc bình xét thi đua khen thưởng chưa thực sự khách quan, không phát huy tác dụng khuyến khích, động viên phong trào. Cấp ủy, chính quyền, chuyên môn cùng cấp chưa nhận thức đúng về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tôn trọng tính độc lập của tổ chức công đoàn. Cán bộ công đoàn, nhất là cấp cơ sở chủ yếu kiêm nhiệm, năng lực còn hạn chế nên chưa mạnh dạn lên tiếng đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ.
Để khắc phục những khó khăn nêu trên, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội X CĐVN, thời gian tới, LĐLĐ huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho NLĐ; tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; chủ động tham gia với các cơ quan chức năng giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong CNVCLĐ.

Ngọc Hiếu