Thứ năm,  07/12/2023

Thực hiện pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình: Những kết quả ở thành phố Lạng Sơn

Có thể khẳng định, thực hiện bình đẳng giới là một công việc lâu dài và cần có sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành. Do vậy, thời gian tới, thành phố Lạng Sơn tiếp tục lấy công tác tuyên truyền làm tác động chuyển biến nhận thức và nâng cao ý thức trong việc thực hiện bình đẳng giới; tăng cường giáo dục, trang bị kiến thức tiền hôn nhân cho nam và nữ trước khi lập gia đình thông qua tổ chức đoàn thanh niên; đẩy mạnh cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, huy động sức mạnh toàn xã hội trong công tác đảm bảo bình đẳng giới.

LSO-Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”; trong thời gian qua, thành phố Lạng Sơn đã có nhiều nỗ lực và sáng tạo trong thực hiện bình đẳng giới, từng bước đưa luật này đi vào cuộc sống của từng gia đình, từng địa bàn dân cư.
Cán bộ giáo viên Trường THCS Hoàng Đồng TPLS thảo luận về Bình đẳng giới trong gia đình
Thành phố Lạng Sơn với gần 75% dân số thành thị, dân cư chủ yếu hoạt động kinh tế phi nông nghiệp, trình độ dân trí tương đối cao. Theo thống kê, hiện nay xu hướng gia đình 2 thế hệ chiếm số đông hơn gia đình 3- 4 thế hệ (15.560 gia đình 2 thế hệ/5.176 gia đình 3 thế hệ trở lên), mối quan hệ gia đình từng bước thoát khỏi những ràng buộc của tư tưởng phong kiến, điều này được thể hiện rõ ở những điểm như: vị trí người phụ nữ trong gia đình được tôn trọng, xây dựng gia đình luôn đặt yếu tố đoàn kết, nhất trí “thuận vợ thuận chồng”, tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, vợ – chồng, bố – mẹ – con cùng bàn bạc, thống nhất trong việc quyết định các vấn đề trong gia đình… Bình đẳng trong gia đình được thể hiện là các thành viên có trách nhiệm chung trong chia sẻ công việc nhà, nhiều đức ông chồng đã từ bỏ được quan điểm “việc vặt là của phụ nữ”.
Trong gia đình, con trai hay con gái đều được yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển. Cùng với đó, trong các gia đình, bình đẳng được thể hiện trong việc lựa chọn các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Khi nam giới tham gia kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) sẽ góp phần giảm nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, giảm bớt tình tạng nạo phá thai, hạn chế tình trạng gia tăng dân số, do đó công tác vận động nam giới và nữ giới áp dụng các biện pháp phòng tránh thai, tạo điều kiện cho phụ nữ có nhiều lựa chọn các biện pháp phù hợp, hiện đại luôn được quan tâm. Theo thống kê, trên địa bàn thành phố, số cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai phi lâm sàng là bao cao su chiếm 14,8% (năm 2010) tăng 1,04% so với năm 2009. Điều này cho thấy nam giới đã có trách nhiệm hơn, cùng chia sẻ với bạn đời trong việc thực hiện KHHGĐ.
Bình đẳng giới trong gia đình đã được xác định rõ trong Hiến pháp, Luật Bình đẳng giới, các nghị quyết của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật. Kể từ khi có Luật Bình đẳng giới và các văn bản liên quan đã được các ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân, cho đến nay, trên địa bàn thành phố phụ nữ và các thành viên trong gia đình đã có thay đổi về nhận thức, thái độ và hành vi tích cực trong thực hiện bình đẳng giới. Nhiều người chồng đã ủng hộ vợ tham gia các hoạt động xã hội tại địa bàn dân cư; nhiều buổi truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình của các cơ quan không chỉ có chị em tham dự mà tỷ lệ nam giới tham gia chiếm số đông. Thêm nữa như ở phường Vĩnh Trại và phường Chi Lăng đã thành lập được 2 câu lạc bộ “Gia đình không có bạo lực”, thu hút gần 100 hội viên tham gia. Câu lạc bộ là địa chỉ tập hợp các gia đình cùng tham gia, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về đời sống gia đình, lên án, ngăn chặn các hành vi bạo lực tại địa bàn dân cư; xung kích tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và thúc đẩy vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Bên cạnh đó, bình đẳng giới còn được thể hiện trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Để đáp ứng được điều này, hệ thống y tế thành phố tiếp tục được hoàn thiện và đổi mới, phát triển mạng lưới tư vấn sức khỏe, nhất là sức khỏe sinh sản và KHHGĐ tại các cơ sở y tế. Hiện nay, 100% trạm y tế xã, phường luôn duy trì chuẩn y tế quốc gia, hàng năm chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ thu hút đông đảo chị em tham gia. Tại chiến dịch, các chị em được tư vấn về chăm sóc sức khỏe, khám và cấp thuốc điều trị miễn phí; trên 99% phụ nữ mang thai được khám 3 lần đúng định kỳ, được tiêm phòng uốn ván đủ 2 mũi trước sinh. Trong 5 năm qua, thành phố không xảy ra trường hợp nào tai biến sản khoa.
Có thể khẳng định, thực hiện bình đẳng giới là một công việc lâu dài và cần có sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành. Do vậy, thời gian tới, thành phố Lạng Sơn tiếp tục lấy công tác tuyên truyền làm tác động chuyển biến nhận thức và nâng cao ý thức trong việc thực hiện bình đẳng giới; tăng cường giáo dục, trang bị kiến thức tiền hôn nhân cho nam và nữ trước khi lập gia đình thông qua tổ chức đoàn thanh niên; đẩy mạnh cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, huy động sức mạnh toàn xã hội trong công tác đảm bảo bình đẳng giới.

Hồ Xuân Hương