Thứ tư,  07/06/2023

"Cấm cửa" nhà thầu quỵt tiền

Sở GTVT vừa yêu cầu các khu quản lý giao thông đô thị, Thanh tra Sở GTVT và Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng tổ chức kiểm tra và lập biên bản hiện trường về việc hư hỏng hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông do các nhà thầu thi công lắp đặt hạ tầng kỹ thuật gây ra. Theo đó, sau 24 giờ kể từ thời điểm lập biên bản, các nhà thầu phải có trách nhiệm liên hệ các khu quản lý giao thông đô thị để được hướng dẫn cách khắc phục và trong vòng 24 giờ tiếp theo, việc khắc phục phải được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan chức năng. Trong trường hợp nhà thầu không liên hệ để khắc phục, các khu quản lý giao thông và Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng tổ chức khắc phục và lập bảng tính chi tiết kinh phí và yêu cầu nhà thầu hoàn trả. Nếu nhà thầu không hoàn trả kinh phí, Thanh tra Sở GTVT sẽ đưa nhà thầu vào danh sách không cấp phép thi công trên địa...

Sở GTVT vừa yêu cầu các khu quản lý giao thông đô thị, Thanh tra Sở GTVT và Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng tổ chức kiểm tra và lập biên bản hiện trường về việc hư hỏng hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông do các nhà thầu thi công lắp đặt hạ tầng kỹ thuật gây ra.

Theo đó, sau 24 giờ kể từ thời điểm lập biên bản, các nhà thầu phải có trách nhiệm liên hệ các khu quản lý giao thông đô thị để được hướng dẫn cách khắc phục và trong vòng 24 giờ tiếp theo, việc khắc phục phải được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan chức năng. Trong trường hợp nhà thầu không liên hệ để khắc phục, các khu quản lý giao thông và Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng tổ chức khắc phục và lập bảng tính chi tiết kinh phí và yêu cầu nhà thầu hoàn trả.
Nếu nhà thầu không hoàn trả kinh phí, Thanh tra Sở GTVT sẽ đưa nhà thầu vào danh sách không cấp phép thi công trên địa bàn TP. Sau ngày 25-9, các nhà thầu vẫn chưa hoàn trả kinh phí mà Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng đã bỏ ra để khắc phục hư hỏng trước đây cũng sẽ bị liệt vào danh sách không cấp phép thi công.
Theo Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng, từ năm 2008 đến nay, vẫn còn 72 sự cố gây hư hỏng hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông do nhà thầu thi công lắp đặt hạ tầng kỹ thuật gây ra.
Tổng kinh phí sửa chữa các hư hỏng trên khoảng 1,3 tỉ đồng, trong đó Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng đã ứng 45 triệu đồng khắc phục tạm và đến nay vẫn chưa được hoàn tiền. Các nhà thầu “chém” đứt hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông nhiều nhất thuộc dự án vệ sinh môi trường TP lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè, nâng cấp đô thị TP, đại lộ Đông Tây và cải thiện môi trường nước TP…


Theo Nld.com.vn