Thứ tư,  07/06/2023

Các nhà thầu Trung Quốc quá yếu

Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) vừa có văn bản kiến nghị lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ về các biện pháp thúc đẩy tiến độ các dự án năng lượng của đất nước.Chủ tịch VEA, ông Trần Viết Ngãi, nêu rõ: Các dự án do các nhà thầu Trung Quốc đảm nhận như Hải Phòng 1, Hải Phòng 2, Cẩm Phả 1, Cẩm Phả 2, Quảng Ninh 1, Quảng Ninh 2… đều bị chậm tiến độ, có dự án đến nay chưa triển khai, chậm tiến độ từ 2 - 3 năm. Nguyên nhân do năng lực nhà thầu yếu, thiếu kinh nghiệm và không thu xếp được tài chính. Bên cạnh đó, nhà thầu Trung Quốc thường đưa toàn bộ người Trung Quốc sang làm, do đó không tận dụng được lao động nội lực, tạo công ăn việc làm cho người lao động tại các địa phương có dự án.VEA đề xuất nên hạn chế nhà thầu Trung Quốc tham gia vào các dự án điện tại Việt Nam, chỉ cho họ thực hiện các hạng mục phụ trợ nếu trúng thầu theo quy...

Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) vừa có văn bản kiến nghị lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ về các biện pháp thúc đẩy tiến độ các dự án năng lượng của đất nước.
Chủ tịch VEA, ông Trần Viết Ngãi, nêu rõ: Các dự án do các nhà thầu Trung Quốc đảm nhận như Hải Phòng 1, Hải Phòng 2, Cẩm Phả 1, Cẩm Phả 2, Quảng Ninh 1, Quảng Ninh 2… đều bị chậm tiến độ, có dự án đến nay chưa triển khai, chậm tiến độ từ 2 – 3 năm. Nguyên nhân do năng lực nhà thầu yếu, thiếu kinh nghiệm và không thu xếp được tài chính. Bên cạnh đó, nhà thầu Trung Quốc thường đưa toàn bộ người Trung Quốc sang làm, do đó không tận dụng được lao động nội lực, tạo công ăn việc làm cho người lao động tại các địa phương có dự án.
VEA đề xuất nên hạn chế nhà thầu Trung Quốc tham gia vào các dự án điện tại Việt Nam, chỉ cho họ thực hiện các hạng mục phụ trợ nếu trúng thầu theo quy định.


Theo Nld.com.vn