Thứ bảy,  03/06/2023

Lễ dâng hương kỷ niệm 711 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Ðạo

Sáng 17-9, tại Khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Trần - Chùa Tháp, phường Lộc Vượng (Nam Định), UBND thành phố Nam Định long trọng tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 711 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.Hành cung Thiên Trường, nay là phường Lộc Vượng, vùng đất địa linh nhân kiệt và phát tích của 14 đời vua triều Trần, nơi sinh ra vị Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo với chiến công hiển hách ba lần đánh thắng quân Nguyên - Mông, mãi mãi làm rạng rỡ, vẻ vang non sông, đất nước Việt Nam và quê hương Nam Định. Cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo tiêu biểu cho truyền thống kiên cường, bất khuất, tinh thần quyết chiến, quyết thắng được hun đúc, tạo dựng suốt hàng nghìn năm lịch sử dân tộc. Khu di tích cấp quốc gia đền Trần - Chùa Tháp, nơi thờ 14 vị vua nhà Trần và thờ Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn,...

Sáng 17-9, tại Khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Trần – Chùa Tháp, phường Lộc Vượng (Nam Định), UBND thành phố Nam Định long trọng tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 711 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.
Hành cung Thiên Trường, nay là phường Lộc Vượng, vùng đất địa linh nhân kiệt và phát tích của 14 đời vua triều Trần, nơi sinh ra vị Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo với chiến công hiển hách ba lần đánh thắng quân Nguyên – Mông, mãi mãi làm rạng rỡ, vẻ vang non sông, đất nước Việt Nam và quê hương Nam Định. Cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo tiêu biểu cho truyền thống kiên cường, bất khuất, tinh thần quyết chiến, quyết thắng được hun đúc, tạo dựng suốt hàng nghìn năm lịch sử dân tộc. Khu di tích cấp quốc gia đền Trần – Chùa Tháp, nơi thờ 14 vị vua nhà Trần và thờ Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử văn hóa thời Trần.


Theo Nhandan