Thứ bảy,  25/03/2023

Ghi nhận từ đơn vị đi đầu phong trào hội

Phát huy những kết qủa đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN huyện tiếp tục đoàn kết, vận động các tầng lớp phụ nữ thi đua “tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; nâng cao hơn nữa các phong trào thi đua, hoạt động đồng đều, thực chất và bền vững nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, xây dựng người phụ nữ yêu nước, sáng tạo, trung hậu, đảm đang.

LSO-Trong những năm qua, Hội LHPN Hữu Lũng được Hội LHPN tỉnh đánh giá cao về kết quả thực hiện phong trào hội, trở thành đơn vị lá cờ đầu. Để đạt được kết quả này, Huyện hội đã cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp, tăng cường kiểm tra gắn liền với động viên, khen thưởng và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của hội.
Biểu quyết bầu BCHHội Phụ nữ huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2011-2016
Bà Triệu Thị Nguyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hữu Lũng cho biết: “Với sự năng động và tiến bộ của thời đại, phụ nữ đã và đang tạo dựng sức mạnh mới, khí thế mới, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của mình trong xã hội. Theo đó, phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp hội phụ nữ ở huyện đã có bước phát triển vượt bậc. Các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2006 – 2011 đã thực sự đi vào cuộc sống các tầng lớp phụ nữ, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện.
Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, nhiệm kỳ qua (2006 – 2011)có 14.021/17.954 cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua. Trong đó, có 13.026/14.021 chị đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua, đạt tỷ lệ 92%, tăng 2% so với chỉ tiêu đăng ký.
Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, hội viên làm theo tấm gương tiết kiệm của Bác Hồ đã xây dựng được 46 mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”; 71 nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm với số tiền gần 300 triệu đồng. Từ nhận thức, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm có tính đòn bẩy làm chuyển biến công tác của hội. Trong 5 năm qua, hội đã năng động, sáng tạo, huy động và tranh thủ các nguồn vốn từ Trung ương, vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo,… để giúp cho trên 5.000 lượt phụ nữ được vay với tổng số tiền trên 66 tỷ đồng.
Từ nguồn vốn huy động được, dưới sự chỉ đạo của Hội LHPN các cấp, chị em được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, tập trung vào đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển kinh tế vườn đồi, mở dịch vụ buôn bán. Cùng với việc tạo điều kiện cho chị em được vay vốn, Hội LHPN huyện còn đẩy mạnh công tác chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn kinh nghiệm làm ăn, quản lý chi tiêu, quản lý nguồn vốn cho hàng nghìn lượt chị em. Nhiệm kỳ qua, hội phối hợp cùng các ngành, địa phương giới thiệu việc làm cho trên 12.000 lao động nữ vào các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, chế biến… trong và ngoài tỉnh. Thông qua các hoạt động trên, trong 5 năm, hội đã giúp 602 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ, trong đó có 456 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ đói nghèo của huyện xuống còn 24,6% (theo tiêu chí mới).
Hưởng ứng cuộc vận động “Chung tay xây dựng quỹ Mái ấm tình thương tặng phụ nữ nghèo” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, hội đã xây dựng kế hoạch triển khai đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Kết quả đã xây, sửa được 11 nhà mái ấm tình thương tặng hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ, trị giá trên 230 triệu đồng. Trong đó, Huyện hội hỗ trợ trên 81 triệu đồng. Xây dựng gia đình hạnh phúc được coi là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của chị em phụ nữ, các cấp hội thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục gia đình và phòng ngừa tệ nạn xã hội từ gia đình. Tổ chức tuyên truyền đến cơ sở và lựa chọn xây dựng điểm mô hình “5 không, 3 sạch”. Đẩy mạnh cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm”. Bên cạnh đó, thành lập mới nhiều mô hình, câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả như: “Chi hội phụ nữ không có con em vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội”, “xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Chi hội phụ nữ không sinh con thứ 3”…
Xác định xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, các cấp hội từ huyện tới cơ sở đã tập trung chỉ đạo, chú trọng xây dựng mô hình mới, đa dạng hoá các hình thức thu hút tập hợp hội viên. Với những nội dung và giải pháp thực hiện phù hợp đã mang lại hiệu quả và những thay đổi rõ nét trong nội dung và hình thức sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ, kết nạp mới 3.225 hội viên nâng tổng số hội viên phụ nữ trong toàn huyện lên 17.954 người. Qua phân loại từ năm 2007 đến 2010 Hội LHPN huyện Hữu Lũng đạt đơn vị xuất sắc.
Phát huy những kết qủa đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN huyện tiếp tục đoàn kết, vận động các tầng lớp phụ nữ thi đua “tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; nâng cao hơn nữa các phong trào thi đua, hoạt động đồng đều, thực chất và bền vững nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, xây dựng người phụ nữ yêu nước, sáng tạo, trung hậu, đảm đang.

Hồ Xuân Hương