Thứ năm,  30/03/2023

Ðộng đất 2,9 độ rích-te ở Sơn La

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý địa cầu (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết: Vào hồi 2 giờ 14 phút 27 giây (giờ GMT), tức 9 giờ 14 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 19-9, một trận động đất có cường độ 2,9 độ rích-te đã xảy ra tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ 21,28 độ vĩ bắc, 103,57 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 15 km. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đánh giá: Đây là trận động yếu, không có khả năng gây ra thiệt hại cho con người cũng như các công trình xây dựng. Theo ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, trận động đất trên xảy ra tại một nhánh con của đới đứt gãy sông Mã, một trong những đới đứt gãy thường xuyên xảy ra động đất. Đới đứt gãy sông Mã gồm nhiều đới đơn lẻ tập hợp lại và có chu kỳ hoạt động thường xuyên. Hiện...

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý địa cầu (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết: Vào hồi 2 giờ 14 phút 27 giây (giờ GMT), tức 9 giờ 14 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 19-9, một trận động đất có cường độ 2,9 độ rích-te đã xảy ra tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ 21,28 độ vĩ bắc, 103,57 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 15 km. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đánh giá: Đây là trận động yếu, không có khả năng gây ra thiệt hại cho con người cũng như các công trình xây dựng. Theo ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, trận động đất trên xảy ra tại một nhánh con của đới đứt gãy sông Mã, một trong những đới đứt gãy thường xuyên xảy ra động đất. Đới đứt gãy sông Mã gồm nhiều đới đơn lẻ tập hợp lại và có chu kỳ hoạt động thường xuyên. Hiện Trung tâm vẫn tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo Nhandan