Thứ bảy,  25/03/2023

Hỗ trợ các xã ven biển ứng phó với thiên tai

Nhân dân 2 xã Nga Thủy (Nga Sơn) và Đa Lộc (Hậu Lộc) tỉnh Thanh Hóa sẽ được tham gia các hoạt động giảm thiểu rủi ro thiên tai và cải thiện sinh kế. Đây là những hoạt động chính của dự án "Hỗ trợ cộng đồng dân cư ven biển ứng phó với thiên tai" do tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí gần 97.000 euro.Thực hiện dự án này, các địa phương sẽ tăng cường lập và thực thi kế hoạch phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng; tăng cường các tổ chức cộng đồng về quản lý giảm thiểu rủi ro thiên tai và quản lý sử dụng bền vững rừng ngập mặn.Người dân Thanh Hóa chuẩn bị chống bão (Ảnh:ANTĐ)Các địa phương cũng thực hiện tái trồng rừng ngập mặn để giảm nhẹ rủi ro thiên tai thông qua việc trồng và chăm sóc 80ha rừng ngập mặn, xây dựng và duy trì 1 vườn ươm rừng ngập mặn đảm bảo cung cấp cây giống cho dự án và có thể bán cho thị trường địa phương.Dự án cũng tập trung đánh giá, xác định hiện tại và...

Nhân dân 2 xã Nga Thủy (Nga Sơn) và Đa Lộc (Hậu Lộc) tỉnh Thanh Hóa sẽ được tham gia các hoạt động giảm thiểu rủi ro thiên tai và cải thiện sinh kế.

Đây là những hoạt động chính của dự án “Hỗ trợ cộng đồng dân cư ven biển ứng phó với thiên tai” do tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí gần 97.000 euro.

Thực hiện dự án này, các địa phương sẽ tăng cường lập và thực thi kế hoạch phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng; tăng cường các tổ chức cộng đồng về quản lý giảm thiểu rủi ro thiên tai và quản lý sử dụng bền vững rừng ngập mặn.

Người dân Thanh Hóa chuẩn bị chống bão (Ảnh:ANTĐ)

Các địa phương cũng thực hiện tái trồng rừng ngập mặn để giảm nhẹ rủi ro thiên tai thông qua việc trồng và chăm sóc 80ha rừng ngập mặn, xây dựng và duy trì 1 vườn ươm rừng ngập mặn đảm bảo cung cấp cây giống cho dự án và có thể bán cho thị trường địa phương.

Dự án cũng tập trung đánh giá, xác định hiện tại và tiềm năng về các lựa chọn sinh kế có giá trị kinh tế bền vững và phù hợp với biến đổi khí hậu cho các thành viên cộng đồng nghèo và đặc biệt là phụ nữ nghèo; hỗ trợ cộng đồng xây dựng các kế hoạch tầm nhìn dài hạn và các hoạt động cụ thể.

Dự án “Hỗ trợ cộng đồng dân cư ven biển ứng phó với thiên tai” được thực hiện từ nay đến tháng 4/2014./.

Theo Dangcongsan.vn