Thứ sáu,  24/03/2023

9 tháng, số người bị thiếu đói giảm 8,4%

Ảnh minh hoạ (nguồn laodong.vn) - Trong bối cảnh kinh tế-xã hội còn gặp nhiều khó khăn do giá cả tăng cao, để thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ nông dân, các hộ nghèo và đối tượng có thu nhập thấp nhằm cải thiện một bước đời sống dân cư.Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2011, cả nước có 580 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 15,7%, tương ứng với 2432 nghìn lượt nhân khẩu bị thiếu đói, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm, các cấp, các ngành và địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 16,9 nghìn tấn lương thực và 9,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Chính phủ chỉ đạo các ngành, các cấp trợ cấp đột xuất cho đối tượng thu nhập thấp với tổng giá trị 763 tỷ đồng; trợ cấp khó khăn cho 1,4 triệu người có công với nước và thực...

Ảnh minh hoạ (nguồn laodong.vn)

– Trong bối cảnh kinh tế-xã hội còn gặp nhiều khó khăn do giá cả tăng cao, để thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ nông dân, các hộ nghèo và đối tượng có thu nhập thấp nhằm cải thiện một bước đời sống dân cư.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2011, cả nước có 580 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 15,7%, tương ứng với 2432 nghìn lượt nhân khẩu bị thiếu đói, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm, các cấp, các ngành và địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 16,9 nghìn tấn lương thực và 9,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Chính phủ chỉ đạo các ngành, các cấp trợ cấp đột xuất cho đối tượng thu nhập thấp với tổng giá trị 763 tỷ đồng; trợ cấp khó khăn cho 1,4 triệu người có công với nước và thực hiện chi trả theo chế độ cho 22 nghìn cán bộ hoạt động kháng chiến, thanh niên xung phong.

Theo báo cáo sơ bộ của 56 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, tổng kinh phí dành cho hoạt động an sinh xã hội và giảm nghèo trong 9 tháng năm 2011 là 2780 tỷ đồng, bao gồm: 896 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng chính sách; 927 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo và 957 tỷ đồng cứu đói, cứu trợ xã hội khác.

Theo Dangcongsan.vn