Thứ bảy,  25/03/2023

Đồng Tháp: Phấn đấu trợ giúp 85% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp vừa triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015 cho 12 huyện, thị, thành trong toàn tỉnh. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ phấn đấu giảm xuống dưới 3,3 % tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trợ giúp 85% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.Sau 05 năm (2006 – 2010) thực hiện chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tỉnh Đồng Tháp đã đạt được những thành quả đáng khích lệ, bước đầu tạo môi trường an toàn cho trẻ em trong toàn tỉnh có cơ hội hòa nhập và phát triển. Toàn tỉnh đã thực hiện trợ cấp nuôi dưỡng tại cộng đồng và nuôi dưỡng tập trung cho 6.920 trẻ em mồ côi, trẻ em tàn tật; hỗ trợ học bổng, dụng cụ học tập, tặng quà trợ giúp trên 258.000 lượt trẻ em nghèo; trên 4.600 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng lợi từ các hoạt động của các dự án do UNICEF, Tổ chức Terre des Hommes, Catalyst. Bên cạnh đó, hàng năm tỉnh còn tổ chức cho trên 17.000...

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp vừa triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015 cho 12 huyện, thị, thành trong toàn tỉnh. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ phấn đấu giảm xuống dưới 3,3 % tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trợ giúp 85% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Sau 05 năm (2006 – 2010) thực hiện chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tỉnh Đồng Tháp đã đạt được những thành quả đáng khích lệ, bước đầu tạo môi trường an toàn cho trẻ em trong toàn tỉnh có cơ hội hòa nhập và phát triển. Toàn tỉnh đã thực hiện trợ cấp nuôi dưỡng tại cộng đồng và nuôi dưỡng tập trung cho 6.920 trẻ em mồ côi, trẻ em tàn tật; hỗ trợ học bổng, dụng cụ học tập, tặng quà trợ giúp trên 258.000 lượt trẻ em nghèo; trên 4.600 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng lợi từ các hoạt động của các dự án do UNICEF, Tổ chức Terre des Hommes, Catalyst. Bên cạnh đó, hàng năm tỉnh còn tổ chức cho trên 17.000 lượt trẻ em lang thang và trẻ em nguy cơ lang thang tham gia các hoạt động vui chơi. Đặc biệt, tỉnh đã hỗ trợ phẫu thuật, phục hồi chức năng cho 1.546 em, trong đó có 446 em được phẫu thuật chữa bệnh tim bẩm sinh.

Giai đoạn từ nay đến 2015, tỉnh Đồng Tháp sẽ ưu tiên trên 36 tỷ đồng thực hiện những mục tiêu cơ bản: giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 3,3 % so với tổng số trẻ em; 85% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhận được sự trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển; 70% trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được phát hiện can thiệp để giảm thiểu, loại bỏ nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; 50% huyện, thị xã, thành phố xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Một số dự án được triển khai như: Dự án 1, Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội; Dự án 2, Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; Dự án 3, Xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; Dự án 4, Xây dựng và nhân rộng các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng; Dự án 5, Nâng cao hiệu quả quản lí Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em:

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu, thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ phối hợp với các ban ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp:Tăng cườngkiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, kịp thời phát hiện những vấn đề bức xúc của trẻ em để có hướng xử lý kịp thời; Đưa mục tiêu bảo vệ, chăm sóc trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và từng thời kỳ của tỉnh, huyện, thị, thành, xã, phuờng, thị trấn; Xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện, phòng ngừa mọi nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em;Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức nhằm nâng nhận thức của toàn xã hội về công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, bóc lột và bị lạm dụng thân thể, nhân phẩm; Tăng cường hoạt động phòng ngừa, can thiệp sớm và đáp ứng các nhu cầu bảo vệ trẻ em, trong đó coi trong việccủng cố đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Theo Dangcongsan.vn