Thứ tư,  22/03/2023

Hội Phụ nữ huyện Bắc Sơn phấn đấu tự khẳng định mình

Có được kết quả trên là nhờ có sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng và chính quyền, đoàn thể phối hợp chặt chẽ. Sự năng động sáng tạo của các cấp hội và nội dung, phương pháp hoạt động không ngừng đổi mới nên 5 năm qua, Bắc Sơn đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

LSO-Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự phối kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang trên địa bàn, trong nhiệm kỳ 2006-2011, các cấp Hội Phụ nữ huyện Bắc Sơn đã phát huy truyền thống của một huyện “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, cần cù, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết của BCHTW (khóa X), các phong trào thi đua của Trung ương Hội đề ra.
Mô hình phát triển nghề mộc ở Bắc Sơn – Ảnh: Thanh Hòa
Trong 5 năm qua, Hội phụ nữ huyện Bắc Sơn đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở thôn bản, nhất là những thôn bản vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Sự đổi mới về nội dung hoạt động của hội thể hiện rõ nét ở các cuộc vận động, các phong trào thi đua hiện hành của Đảng, Nhà nước, của Trung ương Hội và Tỉnh Hội. Với nội dung không chỉ có ý nghĩa thiết thực về vật chất mà còn mang giá trị tinh thần nhân đạo cao cả. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua mà hội tổ chức thực hiện đã lôi cuốn được đông đảo phụ nữ tham gia mang lại hiệu quả cao.
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có 100% cơ sở hội, chi hội thôn tham gia 349 cuộc họp tuyên truyền với 24.492 lượt chị em tham dự. Thực hiện việc làm theo tấm gương của Bác Hồ, đã xây dựng được 28 mô hình tín dụng tiết kiệm với số tiền 113.770.000 đồng và 85 mô hình “gửi tiền tiết kiệm người nghèo” với số tiền là 97.845.000 đồng có 804 hội viên tham gia. Trong cuộc vận động này đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, có 34 tập thể, 46 cá nhân được biểu dương khen thưởng tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến huyện Bắc Sơn giai đoạn 2005-2010 do Hội LHPN huyện tổ chức.
Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã có 742 cuộc họp tuyên truyền với 20.125 lượt người nghe và có 10.059/11.699 hội viên đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn của phong trào đề ra đạt 80% Nghị quyết Đại hội XV đề ra.
Phong trào “Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có địa chỉ” do Tỉnh Hội Lạng Sơn đề ra, trong 5 năm qua đã có 10.215 hộ được hội giúp đỡ bằng nhiều hình thức như hỗ trợ cây giống, con giống, tiền mặt, gạo, ngày công lao động, vật liệu xây dựng… đã có 3.467 hộ thoát nghèo. Hội viên phụ nữ nghèo là chủ hộ có 1.020 hộ được giúp đỡ thoát nghèo 325 hộ.
Song song với các hoạt động trên, Hội phụ nữ đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập, Huyện Hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện chương trình ủy thác cho hội viên nghèo vay vốn để phát triển sản xuất được 68 tỷ đồng cho 4862 hộ vay, nhìn chung số vốn được sử dụng đúng mục đích sản xuất. Để phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn, Huyện Hội phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông chuyển giao KHKT 163 lớp, có 5.499 lượt hội viên học tập.
Bên cạnh đó thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội vận động chị em tham gia làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa các công trình thủy lợi được 29.881 ngày công lao động và đóng góp được 681 triệu đồng làm đường bê tông, tham gia trồng 4000 ha rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Những việc làm của hội đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 29,6% năm 2006 xuống 15,3% năm 2010.
Có được kết quả trên là nhờ có sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng và chính quyền, đoàn thể phối hợp chặt chẽ. Sự năng động sáng tạo của các cấp hội và nội dung, phương pháp hoạt động không ngừng đổi mới nên 5 năm qua, Bắc Sơn đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Hoàng Quang Hiểu