Thứ tư,  29/03/2023

BHXH Lạng Sơn tăng cường chỉ đạo công tác cấp thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số

LSO-Trong những năm trước đây, việc cấp thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gặp rất nhiều khó khăn do công tác điều tra thường đến hết tháng 12 hoặc đầu tháng 1 năm sau mới hoàn thành, cộng với việc lập danh sách từ cấp thôn, bản đến cấp xã còn chậm, thông tin thiếu chính xác, đã dẫn đến việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng này chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của của đối tượng và gây bức xúc trong nhân dân.Kê đơn thuốc ở Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn - Ảnh: Thanh HòaĐể khắc phục tình trạng trên, ngay từ cuối năm 2010, BHXH tỉnh đã chủ động chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo UBND các xã và các ngành chức năng lập danh sách và làm các thủ tục để kịp thời cấp thẻ BHYT năm 2011 cho các đối tượng người nghèo và người dân tộc thiểu số sinh sống tại các vùng khó khăn...

LSO-Trong những năm trước đây, việc cấp thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gặp rất nhiều khó khăn do công tác điều tra thường đến hết tháng 12 hoặc đầu tháng 1 năm sau mới hoàn thành, cộng với việc lập danh sách từ cấp thôn, bản đến cấp xã còn chậm, thông tin thiếu chính xác, đã dẫn đến việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng này chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của của đối tượng và gây bức xúc trong nhân dân.
Kê đơn thuốc ở Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn – Ảnh: Thanh Hòa
Để khắc phục tình trạng trên, ngay từ cuối năm 2010, BHXH tỉnh đã chủ động chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo UBND các xã và các ngành chức năng lập danh sách và làm các thủ tục để kịp thời cấp thẻ BHYT năm 2011 cho các đối tượng người nghèo và người dân tộc thiểu số sinh sống tại các vùng khó khăn theo Quyết định 30/2007/QĐ-TTg, đồng thời phải đảm bảo độ chính xác cao, hạn chế những sai sót. BHXH tỉnh cũng chỉ đạo BHXH huyện, thành phố ngay sau khi nhận được hồ sơ cấp thẻ BHYT phải tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ công tác cấp, trả thẻ BHYT kịp thời cho đối tượng. Đi đôi với công tác chỉ đạo, BHXH tỉnh đã thường xuyên thực hiện đôn đốc, kiểm tra, biểu dương kịp thời những huyện làm tốt và chấn chỉnh kịp thời những huyện thực hiện chưa tốt, chậm tiến độ, còn nhiều sai sót trong việc cấp thẻ BHYT.
Với sự chỉ đạo sát sao, đồng bộ và các giải pháp hữu hiệu của lãnh đạo BHXH tỉnh cộng với sự nỗ lực của tập thể CBCC, VC ngành BHXH Lạng Sơn và sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, đến hết quý II năm 2011, toàn tỉnh Lạng Sơn đã cấp được 656 nghìn thẻ trên tổng số 746 nghìn dân số, đạt 87,9% dân số có thẻ BHYT (trong đó: 445 ngàn thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số).
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cấp thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số năm 2011 vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế như: thời gian cấp thẻ BHYT cho các đối tượng này tuy đã kịp thời hơn năm 2010 nhưng vẫn còn chậm so với quy định từ 1-3 tháng; việc lập danh sách vẫn còn bị bỏ sót nên vẫn còn nhiểu trường hợp đến thời điểm tháng 8/2011 còn phải cấp bổ sung, việc sai sót về thông tin vẫn còn tồn tại…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác cấp thẻ BHYT cho các đối tượng nói chung và người nghèo, người dân tộc thiểu số nói riêng, năm 2012, BHXH tỉnh đã có kế hoạch ngay từ tháng 10/2011 thực hiện phối hợp với Sở Lao động-TB&XH, UBND các huyện, thành phố để chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn và các cơ quan hữu quan đẩy nhanh tiến độ điều tra hộ nghèo năm 2012 và chủ động lập trước danh sách cấp thẻ BHYT của đối tượng là người dân tộc thiểu số để giảm tải khối lượng công việc cuối năm, rà soát, điều chỉnh thông tin của đối tượng đảm bảo độ chính xác cao, hạn chế sai sót; chỉ đạo BHXH các huyện tăng cường phối hợp với Phòng Lao động-TB&XH và các cơ quan hữu quan trong công tác cấp thẻ BHYT, đồng thời tập trung nhân lực, thời gian để thực hiện tốt công tác cấp thẻ BHYT và bảo đảm quyền lợi cho đối tượng, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế, ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Hoa Bắc