Thứ tư,  22/03/2023

Hỗ trợ 21 triệu USD cho Bắc Cạn phát triển nông – lâm nghiệp

Thông qua dự án "Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông, lâm nghiệp tỉnh Bắc Cạn", Quỹ phát triển nông nghiệp thế giới (IFAD) vừa quyết định hỗ trợ 21 triệu USD giúp tỉnh Bắc Cạn phát triển nông - lâm nghiệp tại ba huyện khó khăn nhất của tỉnh Bắc Cạn là Ba Bể, Pác Nặm và Na Rì.Dự án sẽ giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao năng lực quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp bền vững, trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc, xây dựng kết cấu hạ tầng ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, tài trợ vốn cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và chế biến nông, lâm sản nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số xóa đói, giảm...

Thông qua dự án “Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông, lâm nghiệp tỉnh Bắc Cạn”, Quỹ phát triển nông nghiệp thế giới (IFAD) vừa quyết định hỗ trợ 21 triệu USD giúp tỉnh Bắc Cạn phát triển nông – lâm nghiệp tại ba huyện khó khăn nhất của tỉnh Bắc Cạn là Ba Bể, Pác Nặm và Na Rì.

Dự án sẽ giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao năng lực quản , sử dụng đất lâm nghiệp bền vững, trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc, xây dựng kết cấu hạ tầng ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, tài trợ vốn cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và chế biến nông, lâm sản nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số xóa đói, giảm nghèo.

Theo Nhandan