Thứ sáu,  31/03/2023

WB trợ giúp Thanh Hóa giảm nghèo bền vững

Giai đoạn 2004-2016, Thanh Hóa được Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ 46 triệu USD để thực hiện 11 dự án trên các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông, năng lượng. Đến nay, có bốn dự án đã hoàn thành.Bà Keiko Sato, Trưởng ban quản lý danh mục và vận hành dự án quốc gia WB ghi nhận: Các dự án triển khai ở Thanh Hóa có tiến độ thực hiện nhanh hơn các địa phương khác, nhất là quy trình đấu thầu rút ngắn 5-10 ngày, ít chậm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, khối lượng thực hiện, tỷ lệ giải ngân cao.Trước mắt bà ghi nhận kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa về đề nghị WB tiếp đầu tư gần hai tỷ USD để thực hiện các dự án còn lại và triển khai thêm các dự án mới trong giai đoạn 2011-2015.WB cũng cam kết đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực thi các giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh, bền vững, không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các tầng lớp nhân dân trong...

Giai đoạn 2004-2016, Thanh Hóa được Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ 46 triệu USD để thực hiện 11 dự án trên các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông, năng lượng. Đến nay, có bốn dự án đã hoàn thành.

Bà Keiko Sato, Trưởng ban quản lý danh mục và vận hành dự án quốc gia WB ghi nhận: Các dự án triển khai ở Thanh Hóa có tiến độ thực hiện nhanh hơn các địa phương khác, nhất là quy trình đấu thầu rút ngắn 5-10 ngày, ít chậm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, khối lượng thực hiện, tỷ lệ giải ngân cao.

Trước mắt bà ghi nhận kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa về đề nghị WB tiếp đầu tư gần hai tỷ USD để thực hiện các dự án còn lại và triển khai thêm các dự án mới trong giai đoạn 2011-2015.

WB cũng cam kết đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực thi các giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh, bền vững, không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Theo Nhandan