Thứ năm,  30/03/2023

Chính phủ Luých-xăm-bua tài trợ 4 triệu USD phát triển nông thôn huyện Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế

Dự án phát triển nông thôn huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) do Chính phủ Luých-xăm-bua tài trợ thực hiện từ 1/7/2007 đến 31/12/2011 với tổng kinh phí là 4,75 triệu USD, trong đó vốn tài trợ của Luých-xăm-bua là 4 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của địa phương. Theo ông Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, các hợp phần của dự án đã được triển khai và cơ bản hoàn thành theo tiến độ đã đề ra. Dự án góp phần nâng cao năng lực lập kế hoạch và quản lý ngân sách cũng như thúc đẩy quá trình cải cách hành chính của chính quyền địa phương. Các công trình cơ sở hạ tầng sản xuất và xã hội được củng cố; chất lượng cung cấp các dịch vụ được cải thiện. Đến đầu tháng 10/2011, dự án đã thực hiện những hợp phần như: Tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 6.000 lượt người tham gia; đầu tư xây dựng 40 công trình đường giao thông, 1 trạm bơm tiêu và 21 trường học. Dự án cũng tổ chức đào tạo nghề và tạo việc làm...

Dự án phát triển nông thôn huyện Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế) do Chính phủ Luých-xăm-bua tài trợ thực hiện từ 1/7/2007 đến 31/12/2011 với tổng kinh phí là 4,75 triệu USD, trong đó vốn tài trợ của Luých-xăm-bua là 4 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của địa phương.

Theo ông Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, các hợp phần của dự án đã được triển khai và cơ bản hoàn thành theo tiến độ đã đề ra. Dự án góp phần nâng cao năng lực lập kế hoạch và quản lý ngân sách cũng như thúc đẩy quá trình cải cách hành chính của chính quyền địa phương. Các công trình cơ sở hạ tầng sản xuất và xã hội được củng cố; chất lượng cung cấp các dịch vụ được cải thiện.

Đến đầu tháng 10/2011, dự án đã thực hiện những hợp phần như: Tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 6.000 lượt người tham gia; đầu tư xây dựng 40 công trình đường giao thông, 1 trạm bơm tiêu và 21 trường học. Dự án cũng tổ chức đào tạo nghề và tạo việc làm với 278 hoạt động và 21.878 lượt người tham gia…, góp phần giảm nghèo cho vùng nông thôn huyện Quảng Điền từ 19,5% năm 2007 xuống còn 12,5% hiện nay.

Hai bên đã thống nhất cho phép kéo dài dự án đến 30/6/2012 thay vì thời điểm 31/12/2011 như kế hoạch ban đầu để triển khai hoàn thành các hợp phần còn lại..

Theo Dangcongsan.vn