Thứ năm,  30/03/2023

Kiên quyết dừng việc mua sắm xe ô-tô, trang thiết bị văn phòng

Xử lý đề xuất của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp chung quanh việc mua sắm xe ô-tô, trang thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc vẫn còn những vướng mắc khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể về những đề xuất này.Cụ thể: việc mua sắm xe ô-tô, phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ các nhiệm vụ có tính cấp bách và phục vụ công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng vẫn phải tạm dừng theo đúng yêu cầu của Nghị quyết. Trong trường hợp nhất thiết phải mua để trang bị cho các cơ quan thực hiện nhiệm vụ thì Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.Đối với việc mua sắm thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc và các tài sản khác (ngoài ô-tô, phương tiện vận tải, điều hòa nhiệt độ), có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên cũng tiếp tục phải tạm dừng. Đối với các trường hợp còn lại, sau khi đã rà soát, sắp xếp lại...

Xử lý đề xuất của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp chung quanh việc mua sắm xe ô-tô, trang thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc vẫn còn những vướng mắc khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể về những đề xuất này.

Cụ thể: việc mua sắm xe ô-tô, phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ các nhiệm vụ có tính cấp bách và phục vụ công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng vẫn phải tạm dừng theo đúng yêu cầu của Nghị quyết. Trong trường hợp nhất thiết phải mua để trang bị cho các cơ quan thực hiện nhiệm vụ thì Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với việc mua sắm thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc và các tài sản khác (ngoài ô-tô, phương tiện vận tải, điều hòa nhiệt độ), có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên cũng tiếp tục phải tạm dừng. Đối với các trường hợp còn lại, sau khi đã rà soát, sắp xếp lại nhưng vẫn không bảo đảm nhu cầu mà nếu không mua sắm ngay sẽ không có điều kiện để thực hiện nhiệm vụ công tác thì Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, ngành Trung ương quyết định cụ thể.

Đối với việc mua sắm xe ô-tô, trang thiết bị của dự án có vốn ODA, các dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại thì thực hiện việc mua sắm tài sản được thực hiện theo kế hoạch đã thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và cơ quan, tổ chức viện trợ, nhưng các dự án sử dụng vốn vay ODA thì phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Đối với việc mua sắm ô-tô, trang thiết bị của những dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai, trong trường hợp mua sắm thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai thì thực hiện theo tiến độ của gói thầu. Trường hợp mua sắm không nằm trong dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai thì tạm dừng. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện.

Trước đó, trong tháng 6-2011, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra ngay việc thực hiện quy định tạm dừng mua xe ô-tô từ ngân sách nhà nước theo quy định, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm, đúng quy định đối với tất cả các trường hợp vi phạm.

Theo Nhandan