Thứ bảy,  25/03/2023

2,5 triệu USD cho làng trẻ em SOS Gia Lai

Dự án xây dựng Làng trẻ em SOS Gia Lai do Làng trẻ em SOS Việt Nam và Làng trẻ em SOS quốc tế tài trợ, với số vốn đầu tư dự kiến 2,5 triệu USD, được xây dựng trên diện tích hơn 29 nghìn m2 tại phường Yên Thế, TP Plây Cu.Làng được thiết kế theo mô hình bốn nguyên tắc sư phạm của Làng trẻ em SOS quốc tế là: Bà mẹ, anh chị em, mái ấm gia đình và cộng đồng, bảo đảm nuôi dưỡng lâu dài 110-120 trẻ mồ côi. Ngoài ra, Dự án còn xây dựng Trường mẫu giáo SOS, với sáu lớp thường xuyên tiếp nhận, chăm sóc khoảng 180-200 trẻ ở độ tuổi 3-5 và chương trình chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng. Gia Lai là tỉnh thứ 16 nhận được sự tài trợ này của Làng trẻ em SOS quốc tế....

Dự án xây dựng Làng trẻ em SOS Gia Lai do Làng trẻ em SOS Việt Nam và Làng trẻ em SOS quốc tế tài trợ, với số vốn đầu tư dự kiến 2,5 triệu USD, được xây dựng trên diện tích hơn 29 nghìn m2 tại phường Yên Thế, TP Plây Cu.
Làng được thiết kế theo mô hình bốn nguyên tắc sư phạm của Làng trẻ em SOS quốc tế là: Bà mẹ, anh chị em, mái ấm gia đình và cộng đồng, bảo đảm nuôi dưỡng lâu dài 110-120 trẻ mồ côi. Ngoài ra, Dự án còn xây dựng Trường mẫu giáo SOS, với sáu lớp thường xuyên tiếp nhận, chăm sóc khoảng 180-200 trẻ ở độ tuổi 3-5 và chương trình chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng. Gia Lai là tỉnh thứ 16 nhận được sự tài trợ này của Làng trẻ em SOS quốc tế.


Theo Nhandan