Thứ năm,  30/03/2023

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên Tạp chí Xây dựng Ðảng

Ngày 11-10, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức T.Ư, tổ chức hội thảo với chủ đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trên Tạp chí Xây dựng Đảng".Tới dự, có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Tỉnh ủy các tỉnh Nam Bộ (từ Ninh Thuận, Bình Thuận trở vào), các chuyên gia ngành tổ chức - cán bộ. Đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội thảo.Tạp chí Xây dựng Đảng đã đóng góp quan trọng trong tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhất là công tác xây dựng Đảng, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, điểm mới của những vấn đề đang đặt ra trong công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với việc giải quyết những vấn đề của đời sống xã hội, phản ánh sâu sắc và sinh động những kết quả và kinh nghiệm triển khai, thực hiện nghị quyết ở các cấp, các ngành. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền và hướng dẫn triển...

Ngày 11-10, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức T.Ư, tổ chức hội thảo với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trên Tạp chí Xây dựng Đảng”.

Tới dự, có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Tỉnh ủy các tỉnh Nam Bộ (từ Ninh Thuận, Bình Thuận trở vào), các chuyên gia ngành tổ chức – cán bộ. Đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội thảo.

Tạp chí Xây dựng Đảng đã đóng góp quan trọng trong tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhất là công tác xây dựng Đảng, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, điểm mới của những vấn đề đang đặt ra trong công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với việc giải quyết những vấn đề của đời sống xã hội, phản ánh sâu sắc và sinh động những kết quả và kinh nghiệm triển khai, thực hiện nghị quyết ở các cấp, các ngành.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền và hướng dẫn triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng, Tạp chí Xây dựng Đảng đã nêu lên phương hướng, nhiệm vụ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung và hình thức phong phú hấp dẫn, coi đây là giải pháp để nâng cao hiệu quả xã hội và tăng sản lượng phát hành của tạp chí.

Theo Nhandan