Thứ ba,  21/03/2023

Hội thảo "Nhà ở công nhân: Thực trạng và giải pháp" sẽ diễn ra tại Bình Dương

Vào ngày 17/10 tới tại Thị xã Thủ Dầu Môt, tỉnh Bình Dương, Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản sẽ tổ chức Hội thảo quốc gia “Nhà ở công nhân: Thực trạng và giải pháp” với sự phối hợp của Bộ Xây dựng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh Bình Dương. Thông tin trên được ông Lê Anh Dũng, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng cho biết tại buổi họp báo ngày 11/10, tại Hà Nội.Đầu tư vào xây dựng nhà ở cho công nhân là chủ trương lớn của Chính phủ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Hiện tại, nhu cầu nhà ở công nhân tại các địa phương rất lớn nhưng việc triển khai xây dựng chưa đáp ứng được nhu cầu. Hàng vạn công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất phải thuê nhà ở trong điều kiện tạm bợ thiếu thốn và không đảm bảo các điều kiện sống...

Vào ngày 17/10 tới tại Thị xã Thủ Dầu Môt, tỉnh Bình Dương, Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản sẽ tổ chức Hội thảo quốc gia “Nhà ở công nhân: Thực trạng và giải pháp” với sự phối hợp của Bộ Xây dựng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh Bình Dương.

Thông tin trên được ông Lê Anh Dũng, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng cho biết tại buổi họp báo ngày 11/10, tại Hà Nội.

Đầu tư vào xây dựng nhà ở cho công nhân là chủ trương lớn của Chính phủ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Hiện tại, nhu cầu nhà ở công nhân tại các địa phương rất lớn nhưng việc triển khai xây dựng chưa đáp ứng được nhu cầu. Hàng vạn công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất phải thuê nhà ở trong điều kiện tạm bợ thiếu thốn và không đảm bảo các điều kiện sống tối thiểu.


Họp báo thông tin về Hội thảo ngày 11/10 tại Hà Nội.

Theo ông Lê Anh Dũng, mặc dù Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích như: hỗ trợ tiền sử dụng đất, thuế, vay vốn ưu đãi, hỗ trợ hạ tầng ngoài hàng rào…tại Quyết định số 66/2009/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/4/2009 nhưng các doanh nghiệp vẫn chưa nhiệt tình tham gia xây dựng nhà ở cho công nhân do đầu tư loại hình nhà này cần có vốn lớn, thời gian thu hồi lâu, chỉ tiêu lợi nhuận khống chế theo qui định.

Hiện tại, hầu hết công nhân đang thuê nhà do người dân tự xây dựng ở bên ngoài các khu công nghiệp, nhưng các hộ dân xây dựng này chưa được hưởng các ưu đãi về thuế, về vay vốn, hạ tầng như các dự án nhà ở cho công nhân như Quyết định số 66/2009/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên canh đó, Chính phủ đã có chính sách ưu đãi giá điện, nước cho người ở thuê (4 công nhân được tính như một hộ gia đình) nhưng thủ tục cấp giấy phép xây dựng, đăng ký kinh doanh đối với người xây nhà cho thuê quá cứng nhắc nên công nhân thuê nhà vẫn chưa được hưởng ưu đãi này mà vẫn phải trả lũy tiến…

Chính vì vậy, Hội thảo này nhằm bàn biện pháp khuyến khích bổ sung cơ chế, chính sách hoặc cách làm mới để đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở cho công nhân, phấn đấu đến năm 2015 đạt chỉ tiêu 50% công nhân lao động ở các khu công nghiệp có nhu cầu được giải quyết chỗ ở theo Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ.

Được biết, Hội thảo do lãnh đạo Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì với sự tham gia của trên 200 đại biểu đại diện các bộ ngành có liên quan.

Theo Dangcongsan.vn