Thứ sáu,  28/01/2022

Bổ sung hơn 52 tỷ đồng để thực hiện Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015

Ngày 10/10/2011,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 1767/QĐ-TTG về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 để thực hiện Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 – 2015.Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định: Bổ sung hơn 52 tỷ đồng vào dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho 12 Bộ, cơ quan Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Số tiền trên lấy từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế ngân sách Trung ương năm 2011 được Quốc hội quyết định (trong đó bao gồm cả vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đan Mạch hỗ trợ thực hiện Chương trình quốc gia an toàn vệ sinh lao động). Việc quản lý và sử dụng số kinh phí được bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành. Ngoài ra, Quyết định nêu rõ: từ năm 2012, kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí trong dựtoán ngân sách hàng năm của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo quy định.Trước đó, ngày 10/12/2010, Thủ...

Ngày 10/10/2011,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký bannh Quyết định số 1767/QĐ-TTG về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nnước năm 2011 để thực hiện Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 – 2015.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định: Bổ sung hơn 52 tỷ đồng vào dự toán chi ngân sách nnước năm 2011 cho 12 Bộ, cơ quan Trung ương và 63 tỉnh, tnh phố trực thuộc Trung ương. Số tiền trên lấy từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế ngân sách Trung ương năm 2011 được Quốc hội quyết định (trong đó bao gồm cả vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đan Mạch hỗ trợ thực hiện Chương trình quốc gia an toàn vệ sinh lao động). Việc quản lý và sử dụng số kinh phí được bổ sung thực hiện theo quy định hiệnnh.

Ngoài ra, Quyết định nêu rõ: từ năm 2012, kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí trong dựtoán ngân sáchng năm của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo quy định.

Trước đó, ngày 10/12/2010, Thủ tướng Chính phủ đã bannh quyết định số 2281/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về An toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015 với ngân sách nnước dự kiến là 730 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu trung bình hằng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người trong các ngành, lĩnh vực khai khoáng, xây dựng, sử dụng điện, sản xuất kim loại và sản xuất hóa chất; Trung bình hằng năm tăng 5% số cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tăng 5% số người lao động khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, tăng 3% số cơ sở được giám sát môi trường lao động; tăng thêm 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý công tác an toàn – vệ sinh lao động…/.

Theo Dangcongsan.vn