Chủ nhật,  23/01/2022

Cục Thuế tỉnh: Tập huấn hỗ trợ kê khai thuế qua mạng

LSO- Sáng 14/10/2011, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn hỗ trợ kê khai thuế qua mạng cho hơn 100 học viên là lãnh đạo, kế toán các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Cục thuế tập huấn kê khai thuế qua mạngTại hội nghị tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn quy trình nghiệp vụ kê khai thuế qua mạng – iHTKK; giới thiệu chữ ký số/chứng thư số; hướng dẫn sử dụng hệ thống kê khai thuế qua mạng. Việc tập huấn hỗ trợ kê khai thuế qua mạng sẽ giúp các doanh nghiệp tiếp cận với hình thức giao dịch mới, từ đó thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, góp phần đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính về thuế....

LSO- Sáng 14/10/2011, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn hỗ trợ kê khai thuế qua mạng cho hơn 100 học viên là lãnh đạo, kế toán các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.
Cục thuế tập huấn kê khai thuế qua mạng


Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn quy trình nghiệp vụ kê khai thuế qua mạng – iHTKK; giới thiệu chữ ký số/chứng thư số; hướng dẫn sử dụng hệ thống kê khai thuế qua mạng.
Việc tập huấn hỗ trợ kê khai thuế qua mạng sẽ giúp các doanh nghiệp tiếp cận với hình thức giao dịch mới, từ đó thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, góp phần đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính về thuế.Bảo Vy