Thứ tư,  26/01/2022

Bình Gia nỗ lực vượt khó thực hiện chính sách BHXH

LSO-Bình Gia là một huyện nghèo của tỉnh, đời sống của đại bộ phận nhân dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Bình Gia đã nỗ lực vượt khó để thực hiện hiệu quả các chính sách BHXH trên địa bàn.Cán bộ BHXH Bình Gia giải quyết chế độ cho người lao độngHiện nay, BHXH huyện Bình Gia đang quản lý 122 đơn vị với trên 2.500 đối tượng, trong đó có 7 doanh nghiệp tham gia BHXH. Theo thống kê, tính đến hết tháng 9/2011, tổng thu các loại hình BHXH trên địa bàn huyện là gần 27 tỷ đồng, đạt khoảng 76% theo kế hoạch chỉ tiêu giao. Trong đó, thu BHXH bắt buộc đạt 26 tỷ đồng; BHXH tự nguyện đạt 32 triệu đồng với 18 đối tượng; BHYT tự nguyện đạt 258 triệu đồng với 618 đối tượng; BHTN đạt 358 triệu đồng với trên 2.000 đối tượng. Đối với vấn đề nợ BHXH, so với các địa phương trong tỉnh thì huyện Bình Gia hầu như không có tình trạng nợ xấu và nợ trây...

LSO-Bình Gia là một huyện nghèo của tỉnh, đời sống của đại bộ phận nhân dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Bình Gia đã nỗ lực vượt khó để thực hiện hiệu quả các chính sách BHXH trên địa bàn.
Cán bộ BHXH Bình Gia giải quyết chế độ cho người lao động
Hiện nay, BHXH huyện Bình Gia đang quản lý 122 đơn vị với trên 2.500 đối tượng, trong đó có 7 doanh nghiệp tham gia BHXH. Theo thống kê, tính đến hết tháng 9/2011, tổng thu các loại hình BHXH trên địa bàn huyện là gần 27 tỷ đồng, đạt khoảng 76% theo kế hoạch chỉ tiêu giao.
Trong đó, thu BHXH bắt buộc đạt 26 tỷ đồng; BHXH tự nguyện đạt 32 triệu đồng với 18 đối tượng; BHYT tự nguyện đạt 258 triệu đồng với 618 đối tượng; BHTN đạt 358 triệu đồng với trên 2.000 đối tượng. Đối với vấn đề nợ BHXH, so với các địa phương trong tỉnh thì huyện Bình Gia hầu như không có tình trạng nợ xấu và nợ trây ì đến hết năm. Tính đến hết tháng 9/2011, toàn huyện có 25 đơn vị nợ BHXH với tổng số nợ trên 870 triệu đồng, chủ yếu là UBND các xã, trong đó có 6 doanh nghiệp có thời gian nợ từ 3 tháng trở lên với tổng số nợ trên 114 triệu đồng.
Thực hiện chủ trương của BHXH Việt Nam, từ tháng 7/2011, BHXH huyện Bình Gia đã triển khai chi trả theo hình thức mới là thông qua UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Sau gần 3 tháng triển khai, đến nay đã thực hiện được tại 80% các xã, thị trấn. Theo đánh giá chung hầu hết UBND các xã đều chủ động vào cuộc phối hợp với ngành BHXH thực hiện công tác chi trả cho các đối tượng tại địa phương.
Về phía các đối tượng, việc thực hiện chi trả tại các xã, thị trấn đã tạo điều kiện cho họ kịp thời, chủ động lĩnh chế độ, không còn vất vả ra tận huyện để lĩnh tiền như trước đây. Hiện nay còn một số xã do đường đi lại khó khăn, số đối tượng ít như xã Tân Hòa, Vĩnh Yên, Quý Hòa, Yên Lỗ… mỗi xã có 2 đối tượng nên chưa triển khai được hình thức chi trả tại xã. Hướng giải quyết của BHXH Bình Gia sẽ thực hiện gộp nhóm một số xã có đối tượng ít vào đại lý của những xã gần đó thành cụm xã để thuận lợi cho công tác chi trả. Cùng với khó khăn trong thực hiện chi trả, hiện nay vấn đề phát triển đối tượng tham gia BHXH ở Bình Gia cũng thực sự nan giải.
Ông Vy Văn Thơ, Giám đốc BHXH huyện Bình Gia chia sẻ: Huyện có 19 xã và 1 thị trấn, nhiều xã cách trung tâm huyện từ 30-40 km, rất khó khăn cho việc đi lại tuyên truyền, thực hiện chi trả các chế độ chính sách BHXH cũng như phát triển đối tượng tham gia BHXH trong nhân dân. Điển hình như việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, chỉ tiêu giao từ khi thực hiện Luật BHXH tự nguyện là 28 đối tượng nhưng đến nay mới thực hiện được 19 đối tượng. Nguyên nhân chủ yếu do, cuộc sống của nhân dân còn khó khăn nên ý thức về việc tham gia BHXH còn hạn chế. Mặt khác, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH trong các doanh nghiệp cũng khó khăn do số lượng doanh nghiệp đóng trên địa bàn ít.
Hiện nay tổng số doanh nghiệp trên địa bàn chưa đến 30 doanh nghiệp, trong khi đó mới có 7 doanh nghiệp tham gia BHXH, hơn nữa các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng ít lao động, khoảng 10 lao động dẫn đến không có nguồn để phát triển đối tượng. Trên địa bàn huyện hiện có Công ty cổ phần năng lượng SOMECO1 có đông lao động nhất với 28 lao động, thời gian qua Công ty đều thực hiện đầy đủ việc đóng các chế độ BHXH cho người lao động trong đơn vị.

Có thể nhận thấy rằng, với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua, BHXH Bình Gia đã nỗ lực vượt khó để đạt được những chỉ tiêu ngành giao. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Thơ cho rằng: Ngoài những khó khăn trên thì hiện nay, một bộ phận lãnh đạo các ngành, đoàn thể ở địa phương chưa thực sự vào cuộc. Họ nghĩ rằng, việc thực hiện chính sách BHXH là chỉ của riêng ngành BHXH. Song, thực tế muốn thực hiện tốt thì rất cần sự phối hợp của các ngành, đoàn thể trong tuyên truyền cũng như thực hiện các chính sách của BHXH, qua đó nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động…

Thanh Huyền