Thứ ba,  18/01/2022

Triển lãm tài liệu, hiện vật về chuyến thăm CH Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946

Sáng 21-10, tại Khu di tích Phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh, khai mạc triển lãm về chuyến thăm CH Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 100 năm sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911-2011) và 65 năm chuyến thăm ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cương vị nguyên thủ một quốc gia độc lập (1946-2011).Triển lãm trưng bày gần 200 tài liệu, hiện vật lưu niệm về chuyến thăm CH Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946. Trong đó, có những tài liệu, hiện vật quý lần đầu được công bố như: Bản thảo một số bài phát biểu, thư, bài viết có bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quốc kỳ Việt Nam treo tại lễ mít-tinh kỷ niệm Quốc khánh 2-9 do kiều bào ta tổ chức tại Pa-ri năm 1946; phù điêu và tranh vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian ở Pháp... Số tài liệu và hiện vật này do các cá nhân và nhiều đơn vị ở trong nước và ở CH Pháp, trong đó có Hội Người Việt...

Sáng 21-10, tại Khu di tích Phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh, khai mạc triển lãm về chuyến thăm CH Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 100 năm sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911-2011) và 65 năm chuyến thăm ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cương vị nguyên thủ một quốc gia độc lập (1946-2011).
Triển lãm trưng bày gần 200 tài liệu, hiện vật lưu niệm về chuyến thăm CH Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946. Trong đó, có những tài liệu, hiện vật quý lần đầu được công bố như: Bản thảo một số bài phát biểu, thư, bài viết có bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quốc kỳ Việt Nam treo tại lễ mít-tinh kỷ niệm Quốc khánh 2-9 do kiều bào ta tổ chức tại Pa-ri năm 1946; phù điêu và tranh vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian ở Pháp… Số tài liệu và hiện vật này do các cá nhân và nhiều đơn vị ở trong nước và ở CH Pháp, trong đó có Hội Người Việt Nam tại Pháp sưu tầm, lưu giữ và hiến tặng.


Theo Nhandan