Thứ sáu,  28/01/2022

Thời báo Mê Công ra mắt bạn đọc

Sáng 23-10, tại Hà Nội, Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia (VILACAED) tổ chức lễ ra mắt Báo Thời báo Mê Công, cơ quan ngôn luận của Hội.Theo đó, ấn phẩm mới này có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam; những vấn đề thời sự, xã hội ở các vùng, miền trong nước, khu vực Đông - Nam Á và các nước trên thế giới. Đây cũng là diễn đàn góp phần thúc đẩy hợp tác, nhất là lĩnh vực kinh tế - văn hóa giữa các nước trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Công.Tại lễ ra mắt, Thời báo Mê Công giới thiệu hai số đầu đang được phát hành trên toàn quốc. Trong quý IV năm 2011, báo ra hai kỳ/tháng với 32 trang in khổ 25,5 x 35,5 cm bằng tiếng Việt. Dự kiến, từ đầu năm 2012, báo ra mỗi tuần một kỳ, bằng cả tiếng Việt và tiếng...

Sáng 23-10, tại Hà Nội, Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia (VILACAED) tổ chức lễ ra mắt Báo Thời báo Mê Công, cơ quan ngôn luận của Hội.

Theo đó, ấn phẩm mới này có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam; những vấn đề thời sự, xã hội ở các vùng, miền trong nước, khu vực Đông – Nam Á và các nước trên thế giới. Đây cũng là diễn đàn góp phần thúc đẩy hợp tác, nhất là lĩnh vực kinh tế – văn hóa giữa các nước trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Công.

Tại lễ ra mắt, Thời báo Mê Công giới thiệu hai số đầu đang được phát hành trên toàn quốc. Trong quý IV năm 2011, báo ra hai kỳ/tháng với 32 trang in khổ 25,5 x 35,5 cm bằng tiếng Việt. Dự kiến, từ đầu năm 2012, báo ra mỗi tuần một kỳ, bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Theo Nhandan