Thứ sáu,  28/01/2022

Đẩy mạnh nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm nhân rộng địa bàn triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình”.Hội nghị do Bộ VH-TT-DL tổ chức (Ảnh: K.T)Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đã đạt được sau 3 năm triển khai thí điểm mô hình phòng chống bạo lực gia đình, chia sẻ về công tác phòng chống bạo lực gia đình, triển khai mô hình phòng chống bạo lực gia đình và xác định phương hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.Công tác phòng chống bạo lực gia đình là lĩnh vực mới. Hệ thống văn bản hướng dẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Cán bộ ở cấp cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động công tác gia đình còn hạn hẹp, chưa thường xuyên, chưa có mục chi, dòng chi từ ngân sách một cách cụ thể cho hoạt động thuộc lĩnh vực này. Tuy có nhiều khó khăn nhưng trong thời gian qua các địa phương đã làm tốt công tác tham mưu, chủ động...

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm nhân rộng địa bàn triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình”.


Hội nghị do Bộ VH-TT-DL tổ chức (Ảnh: K.T)

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đã đạt được sau 3 năm triển khai thí điểm mô hình phòng chống bạo lực gia đình, chia sẻ về công tác phòng chống bạo lực gia đình, triển khai mô hình phòng chống bạo lực gia đình và xác định phương hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

Công tác phòng chống bạo lực gia đình là lĩnh vực mới. Hệ thống văn bản hướng dẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Cán bộ ở cấp cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động công tác gia đình còn hạn hẹp, chưa thường xuyên, chưa có mục chi, dòng chi từ ngân sách một cách cụ thể cho hoạt động thuộc lĩnh vực này. Tuy có nhiều khó khăn nhưng trong thời gian qua các địa phương đã làm tốt công tác tham mưu, chủ động sáng tạo…bước đầu đạt được những hiệu quả đáng ghi nhận.

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau 30 tháng triển khai (từ tháng 8 năm 2008 đến 31/12/2010), tình hình bạo lực gia đình đã giảm mạnh. Nếu năm 2008, tại 64 xã triển khai mô hình xảy ra 1.071 vụ bạo lực gia đình thì đến năm 2010 số vụ bạo lực gia đình chỉ còn 238 vụ, giảm 77,8%. Đặc biệt, tại các địa bàn triển khai mô hình trong giai đoạn này không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra.

Có được kết quả này là do các địa phương đã biết tổ chức sáng tạo các hoạt động của mô hình. Tiêu biểu là việc thành lập và tổ chức hoạt động các câu lạc bộ là nơi vui chơi, giải trí của các gia đình ở cộng đồng. Qua các câu lạc bộ, lồng ghép các hoạt động giải trí với tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác gia đình.

Theo thống kê, năm 2008 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo thành lập được 320 câu lạc bộ ở 64 xã, phường, thị trấn. Trong 3 năm các câu lạc bộ đã nhân rộng lên 7.960 câu lạc bộ thu hút 175.000 hộ gia đình tham gia. Bên cạnh đó, Bộ cũng tích cực thành lập và đẩy mạnh hoạt động của các nhóm phòng chống bạo lực gia đình với 3 chức năng: tư vấn, hòa giải và can thiệp kịp thời các vụ bạo lực gia đình. Trung bình mỗi xã triển khai có 5 nhóm, mỗi nhóm có 5 thành viên gồm công an viên, trưởng thôn, ấp, tổ dân phố, chi hội phụ nữ, cựu chiến binh. Ngoài ra, Bộ còn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tư vấn, tính đến tháng 11/2010, Bộ đã tổ chức được 1.200 buổi tuyên truyền lồng ghép cho khoảng 270.000 lượt người. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, các hoạt động tuyên truyền đã phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của người dân và cán bộ địa phương về hôn nhân gia đình. Đặc biệt từ năm 2008-2010, Bộ đã tổ chức 3 khóa tập huấn cho lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo các phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình các địa phương. Tổng số cán bộ tỉnh được đào tạo trong 3 năm là 189 người. Lực lượng nòng cốt này đã tổ chức 669 lớp tập huấn cho 29.522 đối lượng là lãnh đạo cấp xã, thôn…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái biểu dương kết quả mà các đơn vị đã thực hiện được trong 3 năm qua và nhấn mạnh: Mặc dù mô hình đã được đa số cấp ủy, chính quyền các địa phương vào cuộc, đặc biệt là sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của các gia đình, tuy nhiên cũng từ thực tế triển khai mô hình trong thời gian qua cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn bất cập, đặc biệt là sự vào cuộc chưa đều và quyết liệt của một số địa phương, ở một số nơi còn thực hiện mang tính hình thức, sự phối kết hợp giữa các thành viên trong các ban, ngành đoàn thể còn chưa chặt chẽ. Để công tác phòng chống bạo lực gia đình trong những năm tới đạt hiệu quả tốt, từ nay tới năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với các sở, cơ quan ban ngành liên quan tiếp tục xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. Đảm bảo trong năm 2012, có ít nhất 30% và đến năm 2015 có trên 60%, xã phường trong cả nước xây dựng và tổ chức hoạt động của các mô hình phòng chống bạo lực gia đình. Tăng cường và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên nòng cốt về công tác gia đình; kiện toàn và nâng cao năng lực tư vấn, hòa giải trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình…

Theo Dangcongsan.vn