Chủ nhật,  03/07/2022

Nâng cao chất lượng xét duyệt hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

(LSO) – Việc thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) và quản lý tốt đối tượng hưởng sẽ góp phần đảm bảo quyền lợi đối với người lao động (NLĐ). Đồng thời, giải quyết đúng, chính xác, nhanh và thuận tiện sẽ tạo niềm tin đối với người tham gia, góp phần vào công tác thu BHXH của ngành cũng như việc quản lý quỹ BHXH.

Thực tế thời gian qua cho thấy công tác xét duyệt hồ sơ giải quyết chế độ BHXH còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể như: việc kiểm soát thanh toán chế độ BHXH 1 lần gặp khó, chủ yếu do NLĐ chưa đủ thời gian bảo lưu, trùng quá trình, 1 người có nhiều sổ BHXH ở nhiều địa phương khác nhau hoặc quá trình xử lý gộp sổ gặp nhiều khó khăn do NLĐ làm việc ở nhiều công ty trên nhiều địa bàn khác nhau, thời gian tham gia chỉ 1- 2 tháng. Mặt khác, dữ liệu thu còn có những sai sót về khối loại hình, chức danh nghề, hệ số lương, thâm niên ngành đặc thù… nên khi giải quyết mất nhiều thời gian, đặc biệt là chế độ hưu trí.

Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn người dân các thủ tục, hồ sơ liên quan đến giải quyết chế độ chính sách BHXH

Bà Hà Thị Thanh Huyền, cán bộ Phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh) cho biết: Là cán bộ trực tiếp xử lý các hồ sơ BHXH, tôi thấy thực tế có rất nhiều khó khăn, như: công tác xét duyệt chế độ tử tuất khó xác định được đầy đủ, chính xác thân nhân người chết, do việc kê khai chủ yếu phụ thuộc vào sự trung thực và hiểu biết của thân nhân NLĐ, việc xác nhận của xã, phường. Công tác giải quyết trợ cấp thất nghiệp cũng gặp khó khăn trong việc kiểm soát, số lượng hồ sơ lớn phát sinh hằng ngày, quy trình yêu cầu thời gian giải quyết ngắn, việc thực hiện giải quyết trước khi báo tăng thu đối với người hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) khó kiểm soát; nhiều trường hợp đã đi làm nhưng không thông báo cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, đơn vị không tăng thu kịp thời. Cùng với đó, việc xác nhận thời gian bảo lưu có nhiều vướng mắc, thu hồi trợ cấp gặp nhiều khó khăn, phải phối hợp nhiều phòng, nhiều ngành, việc xử lý vi phạm của người hưởng trợ cấp BHTN chưa thực hiện nghiêm dẫn đến người hưởng cố tình vi phạm quy định mà không bị xử phạt…

Trước thực trạng đó, đội ngũ cán bộ làm chính sách toàn tỉnh đã có nhiều sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết chế độ BHXH. Ông Trịnh Xuân Đông, Trưởng Phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh) cho biết: Chúng tôi yêu cầu cán bộ giải quyết tuân thủ nghiêm quy trình quy định hướng dẫn của BHXH Việt Nam, sử dụng các công cụ kiểm soát trên phần mềm, kiểm soát chặt chẽ các thủ tục giải quyết, đặc biệt là hồ sơ tuất, BHXH 1 lần… Trong thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản thực hiện nghiêm việc đối soát, tham mưu văn bản phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tuân thủ nghiêm các quy định và văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Trong công tác quyết toán hằng quý, chúng tôi yêu cầu cán bộ kiểm tra kỹ và chấn chỉnh ngay BHXH các huyện khi phát hiện các sai sót trong giải quyết BHXH 1 lần và các chế độ ốm đau, thai sản…

Đối với việc chuẩn hóa dữ liệu, Phòng Chế độ BHXH tham mưu đề xuất tổng hợp xây dựng bộ đề cương các lỗi thường gặp trong giải quyết các chế độ, qua đó, tham mưu phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Quản lý thu sàng lọc phát hiện các dữ liệu còn lỗi để có hướng khắc phục trước khi thực hiện giải quyết nhằm hạn chế hồ sơ trả lại và rút ngắn được thời gian giải quyết. Cùng với đó, phòng tham mưu cho lãnh đạo BHXH tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ để chuẩn bị nghiệp vụ cho BHXH các huyện khi tiếp nhận phân cấp giải quyết các chế độ cho các huyện; khai thác và vận dụng hết các chức năng, công cụ kiểm soát trên phần mềm xét duyệt.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giải quyết chế độ BHXH, trong năm 2021, Phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh) tiếp tục tập trung vào việc kiểm soát dữ liệu, sử dụng và khai thác triệt để các công cụ chức năng kiểm soát của phần mềm và phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ tăng cường việc kiểm soát trong quá trình giải quyết chế độ BHXH. Đồng thời tham mưu cho BHXH tỉnh phối hợp với các sở, ngành xây dựng quy chế phối hợp trong giải quyết chế độ BHXH nhằm kiểm soát chặt chẽ và phát hiện kịp thời ngay khi tiếp nhận hồ sơ và trước khi chi trả cho NLĐ.

Qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp, năm 2020, toàn ngành đã giải quyết cho 9.768 lượt người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và trợ cấp một lần (đưa tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH lên 29.862 người, tăng 754 người so với năm 2019); xét duyệt trên 8.900 lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, giảm 1.067 lượt so với năm 2019); phối hợp với ngành lao động giải quyết cho 4.315 người hưởng chế độ BHTN, giảm 534 người so với  năm 2019.
THANH HUYỀN