Thứ ba,  18/01/2022

Đà Nẵng: Hỗ trợ mua bảo hiểm cho thuyền viên trên tàu cá đánh bắt xa bờ

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) UBND thành phố Đà Nẵng vừa có chủ trương hỗ trợ mua bảo hiểm cho tất cả các thuyền viên trên các tàu đánh cá xa bờ, với mức hỗ trợ 64.000 đồng/người/một năm (áp dụng đối với các tàu đánh bắt hải sản xa bờ, nhưng không đủ điều kiện để nhận chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13-7-2010 của Thủ tướng Chính phủ), thời gian hỗ trợ bắt đầu từ năm 2011.UBND thành phố đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Chi cục Thủy sản thực hiện chi tiền hỗ trợ mua bảo hiểm cho thuyền viên đúng đối tượng, hiệu quả, tránh thất thoát ngân sách nhà nước, đồng thời tiếp tục đề xuất UBND thành phố các cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ ngư dân khai thác hải...

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có chủ trương hỗ trợ mua bảo hiểm cho tất cả các thuyền viên trên các tàu đánh cá xa bờ, với mức hỗ trợ 64.000 đồng/người/một năm (áp dụng đối với các tàu đánh bắt hải sản xa bờ, nhưng không đủ điều kiện để nhận chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13-7-2010 của Thủ tướng Chính phủ), thời gian hỗ trợ bắt đầu từ năm 2011.

UBND thành phố đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Chi cục Thủy sản thực hiện chi tiền hỗ trợ mua bảo hiểm cho thuyền viên đúng đối tượng, hiệu quả, tránh thất thoát ngân sách nhà nước, đồng thời tiếp tục đề xuất UBND thành phố các cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản.

Theo Dangcongsan.vn