Thứ năm,  27/01/2022

Ðưa cán bộ trẻ về phường, xã ở thành phố Ðà Nẵng

Lightbox linkGiao ban với cán bộ trẻ ở phường Thuận Phước (Đà Nẵng). Chương trình, đề án đưa cán bộ trẻ về tăng cường cho hệ thống chính trị phường, xã vốn không phải chuyện mới. Song, với mục đích tương tự, nhưng nội dung khác biệt, Đề án 89 của Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả nổi bật. Tuy vậy, thực tiễn đang đặt ra không ít vấn đề cần tập trung giải quyết...Cơ chế mới Trở thành thành phố loại I trực thuộc T.Ư, Đà Nẵng rất thiếu cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn... Trước thực trạng ấy, Thành ủy Đà Nẵng đã xây dựng Chiến lược về cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, có tầm nhìn đến năm 2020. Một số đề án đã được xây dựng, trong đó, nổi lên có hai đề án: "Đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở ở nước ngoài" và "Đào tạo bậc đại học chính quy trong, ngoài nước từ học sinh khá, giỏi vừa tốt nghiệp THPT của Đà Nẵng". Kế thừa và rút kinh nghiệm từ các đề án này, Ban Thường vụ...