Thứ sáu,  28/01/2022

Vi phạm trong quản lý, sử dụng đất tại TP Long Xuyên

Liên quan những sai phạm trong quản lý đất đai tại thành phố Long Xuyên (An Giang), UBND tỉnh An Giang đã thành lập Đoàn thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Long Xuyên.Theo kết luận thanh tra, ở bốn trong số năm dự án, đã phát hiện UBND thành phố Long Xuyên chuyển mục đích sử dụng 85 nghìn m2 đất từ đất nông nghiệp thành đất ở và đất trồng cây lâu năm cho gần 40 hộ, dù số diện tích này nằm trong quy hoạch thực hiện một số dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt.Vụ việc liên quan 16 cán bộ, đảng viên, trong đó có bốn cán bộ là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên. Đồng chí Lê Việt Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết, quan điểm của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên là kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm theo đúng pháp...

Liên quan những sai phạm trong quản lý đất đai tại thành phố Long Xuyên (An Giang), UBND tỉnh An Giang đã thành lập Đoàn thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Long Xuyên.

Theo kết luận thanh tra, ở bốn trong số năm dự án, đã phát hiện UBND thành phố Long Xuyên chuyển mục đích sử dụng 85 nghìn m2 đất từ đất nông nghiệp thành đất ở và đất trồng cây lâu năm cho gần 40 hộ, dù số diện tích này nằm trong quy hoạch thực hiện một số dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Vụ việc liên quan 16 cán bộ, đảng viên, trong đó có bốn cán bộ là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên. Đồng chí Lê Việt Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết, quan điểm của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên là kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm theo đúng pháp luật.

Theo Nhandan