Thứ tư,  06/07/2022

Tích cực tổ chức đại hội: Hội Người cao tuổi tại cơ sở

(LSO) – Theo kế hoạch của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh, thời gian tổ chức đại hội hội NCT cấp cơ sở tiến hành trong quý I/2021, chậm nhất là ngày 31/3/2021. Nhờ sự  chủ động trong công tác chuẩn bị cùng tinh thần trách nhiệm cao của các cấp hội, sự tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền cơ sở, đến nay, công tác tổ chức đại hội ở nhiều huyện, thành phố đã đạt kết quả tích cực. Trong đó, một số đơn vị đã hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch đề ra.

Tại huyện Hữu Lũng, từ ngày 18/11/2020 đến ngày 28/1/2021, 24/24 xã, thị trấn trên địa bàn đã đồng loạt tổ chức thành công đại hội hội NCT. Các đại hội tập trung đánh giá những kết quả đạt được của hội nhiệm kỳ qua, thảo luận đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới và bầu ra ban chấp hành khóa mới.

Ban chấp hành Hội NCT xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt đại hội

Tại huyện Văn Quan, đến nay đã có 3 đơn vị tổ chức xong đại hội hội NCT nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm: thị trấn Văn Quan (đại hội điểm), xã Tràng Phái và xã Tri Lễ. Ông Lương Đình Hoài, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT huyện cho biết: Ngoài các đơn vị đã tổ chức xong thì tính đến 24/2/2021, toàn huyện có 10 xã đã gửi hồ sơ đại hội đến Ban Đại diện Hội NCT huyện. Những đơn vị còn lại đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ và ấn định ngày tổ chức đại hội. Dự kiến, huyện sẽ đạt tiến độ tổ chức đại hội hội NCT cấp cơ sở theo tiến độ đề ra. Trong thời gian này, Ban Đại diện cũng đã trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn một số đơn vị vướng mắc về các nội dung liên quan về tổ chức đại hội.

Theo thống kê của Ban Đại diện Hội NCT tỉnh, trên địa bàn hiện có trên 74.800 hội viên NCT, sinh hoạt tại 200 hội NCT các xã, thị trấn, 1.931 chi hội thôn bản, khu phố. Thực hiện kế hoạch do cấp trên ban hành, đến nay, toàn tỉnh có khoảng 1.500 chi hội NCT và gần 60 xã, thị trấn đã hoàn thành đại hội hội NCT. Toàn bộ các đại hội đều thực hiện đúng, đủ 4 nội dung chính bao gồm: thông qua báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm hoạt động của ban chấp hành nhiệm kỳ qua; thảo luận; bầu ban chấp hành, hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự đại hội (hội nghị) hội NCT cấp trên. Ngoài ra, các đại hội còn tổ chức thảo luận đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội VI của Hội NCT Việt Nam theo hướng dẫn của Trung ương Hội.

Ông Nông Ngọc Tăng, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Để việc tổ chức đại hội hội NCT tại cơ sở đạt tiến độ, đúng quy định, ngay từ tháng 4/2020, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã xây dựng kế hoạch, công văn hướng dẫn gửi tới tổ chức hội cấp dưới. Từ đó đến nay, ban đại diện thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở thực hiện quy trình, thủ tục, công tác nhân sự, văn kiện đại hội, quy chế bầu cử theo quy định. Đồng thời, yêu cầu việc tổ chức đại hội phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Sau một thời gian triển khai cho thấy, nhiều đơn vị đạt tiến độ sớm hơn so với quy định đề ra.

Thời gian tới, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh và các huyện, thành phố tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, nắm tình hình tổ chức đại hội hội NCT cấp cơ sở. Qua đó, kịp thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh để các đại hội tại cơ sở diễn ra đúng thời gian và thành công tốt đẹp.

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đại hội hội NCT chỉ thực hiện đối với cấp xã và các chi hội thôn bản, khu phố. Đối với cấp huyện và cấp tỉnh thì không tổ chức đại hội mà chỉ tổ chức kiện toàn ban đại diện. Cụ thể, thời gian kiện toàn ban đại diện hội NCT cấp huyện được tiến hành trong quý II/2021, chậm nhất ngày 30/6/2021; thời gian kiện toàn ban đại diện Hội NCT tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 7/2021.
HOÀNG HUẤN