Thứ tư,  19/01/2022

Ðộng đất 3,6 độ rích-te tại Cao Bằng

Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu: Vào hồi 11 giờ 15 phút 28 giây (giờ GMT), tức 18 giờ 15 phút 28 giây (giờ Hà Nội) ngày 3-11, một trận động đất có cường độ 3,6 độ rích-te xảy ra tại 105,968 độ kinh đông, huyện Thông Nông, Cao Bằng, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Theo đánh giá, đây là trận động đất yếu nên không có khả năng gây ra thiệt hại về người cũng như các công trình xây dựng. Hiện, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu đang tiếp tục theo dõi trận động đất...

Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý địa cầu: Vào hồi 11 giờ 15 phút 28 giây (giờ GMT), tức 18 giờ 15 phút 28 giây (giờ Hà Nội) ngày 3-11, một trận động đất có cường độ 3,6 độ rích-te xảy ra tại 105,968 độ kinh đông, huyện Thông Nông, Cao Bằng, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Theo đánh giá, đây là trận động đất yếu nên không có khả năng gây ra thiệt hại về người cũng như các công trình xây dựng. Hiện, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý địa cầu đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo Nhandan