Thứ tư,  26/01/2022

Sẽ đình chỉ hoạt động Công ty TNHH AB Mauri nếu không khắc phục ô nhiễm môi trường

Ngày 5-11, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Đồng Nai Lê Viết Hưng cho biết, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam (trụ sở tại xã La Ngà, huyện Định Quán) khắc phục ô nhiễm môi trường trước ngày 25-11.Nếu sau thời hạn này, công ty vẫn chưa khắc phục sẽ bị đình chỉ hoạt động sản xuất. Ngoài ra, Sở TN - MT cũng có văn bản yêu cầu công ty này báo cáo kết quả để xem xét về kế hoạch xử lý khí thải, mùi hôi phát sinh cũng như tiến độ khắc phục về công nghệ xử lý của nhà máy xử lý nước thải.Trước đó vào ngày 1-11, Sở TN - MT lập đoàn thanh tra đi kiểm tra thực tế tại nhà máy xử lý nước thải của công ty này và đưa ra kết luận: Khí thải có chỉ tiêu SO2 vượt từ ba đến dưới năm lần so với tiêu chuẩn cho phép; mùi hôi phát tán ra môi trường, chủ yếu từ quá trình xử lý nước thải tạo khí bi-ô-ga khá cao. Đặc biệt, trong đó có...

Ngày 5-11, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Đồng Nai Lê Viết Hưng cho biết, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam (trụ sở tại xã La Ngà, huyện Định Quán) khắc phục ô nhiễm môi trường trước ngày 25-11.

Nếu sau thời hạn này, công ty vẫn chưa khắc phục sẽ bị đình chỉ hoạt động sản xuất. Ngoài ra, Sở TN – MT cũng có văn bản yêu cầu công ty này báo cáo kết quả để xem xét về kế hoạch xử lý khí thải, mùi hôi phát sinh cũng như tiến độ khắc phục về công nghệ xử lý của nhà máy xử lý nước thải.

Trước đó vào ngày 1-11, Sở TN – MT lập đoàn thanh tra đi kiểm tra thực tế tại nhà máy xử lý nước thải của công ty này và đưa ra kết luận: Khí thải có chỉ tiêu SO2 vượt từ ba đến dưới năm lần so với tiêu chuẩn cho phép; mùi hôi phát tán ra môi trường, chủ yếu từ quá trình xử lý nước thải tạo khí bi-ô-ga khá cao. Đặc biệt, trong đó có chứa khí lưu huỳnh hơn 2%, khí a-mô-ni-ắc hơn 0,7% là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến môi trường không khí chung quanh dẫn đến người dân khiếu kiện kéo dài. Trước những kết quả này, UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam 70 triệu đồng.

Theo Nhandan