Thứ bảy,  01/10/2022

Dạy nghề, tạo việc làm trong thanh niên: Cách làm ở Hữu Lũng

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 21/3/2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hữu Lũng (khoá XXI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ mới, qua hơn 5 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy, chính quyền đã thực sự vào cuộc và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, hiệu quả rõ nét, nổi bật nhất chính là đã chỉ đạo thực hiện việc dạy nghề, tạo việc làm trong thanh niên.Rất nhiều thanh niên nông thôn huyện Hữu Lũng được đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnhĐồng chí Long Văn Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy Hữu Lũng chia sẻ: Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện đoàn đẩy mạnh phong trào hoạt động, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, làm chủ khoa học kỹ thuật, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã...

LSO-Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 21/3/2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hữu Lũng (khoá XXI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ mới, qua hơn 5 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy, chính quyền đã thực sự vào cuộc và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, hiệu quả rõ nét, nổi bật nhất chính là đã chỉ đạo thực hiện việc dạy nghề, tạo việc làm trong thanh niên.
Rất nhiều thanh niên nông thôn huyện Hữu Lũng được đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
Đồng chí Long Văn Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy Hữu Lũng chia sẻ: Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện đoàn đẩy mạnh phong trào hoạt động, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế – xã hội, làm chủ khoa học kỹ thuật, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó đã từng bước đẩy mạnh và nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, tạo môi trường để thanh niên học tập và phát triển tài năng, hình thành nếp học tập thường xuyên, phát triển đội ngũ trí thức trẻ và lao động lành nghề trong thanh niên.
Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo các ngành trên địa bàn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo nguồn nhân lực trẻ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng tỷ lệ thời gian sử dụng lao động. Phát huy vai trò của ĐVTN trong việc đảm nhận thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ cho ĐVTN, giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp, chủ động đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho ĐVTN… đến nay đã có nhiều thanh niên làm chủ các mô hình kinh tế cho thu nhập cao.
Trong công tác dạy nghề, được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tích cực phối hợp với Trung tâm dạy nghề của huyện tổ chức mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho thanh niên nông thôn. Qua các lớp học nghề, thanh niên nông thôn đã biết chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất vật nuôi và cây trồng; tự sửa chữa máy nông nghiệp cho gia đình và làm dịch vụ sửa chữa cho các hộ gia đình khác để có thu nhập.
Điển hình, năm 2007 mở được 7 lớp; năm 2008 mở được 3 lớp; năm 2009 mở được 18 lớp; năm 2010 mở được 14 lớp và từ đầu năm 2011 đến nay mở được 4 lớp dạy nghề ngắn hạn cho thanh niên nông thôn; 100% thanh niên các trường THPT trên địa bàn được định hướng nghề nghiệp và việc làm. Song song với tạo việc làm, Ban Thường vụ Huyện uỷ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Huyện đoàn chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn vay vốn để phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho ĐVTN.
Trong thời gian qua, tổng số dư nợ uỷ thác của các tổ chức đoàn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã không ngừng tăng lên theo các năm. Cụ thể: năm 2007 tổng dư nợ là 1.680 triệu đồng; năm 2008 là 1.981 triệu đồng; năm 2009 là 6.415 triệu đồng; năm 2010 là 11.382 triệu đồng và từ đầu năm 2011 đến nay tổng dư nợ đã tăng lên trên 13 tỷ đồng cho tổng số 813 hộ vay…
Qua đó đã giúp ĐVTN có thêm vốn để giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương. Cùng với những nỗ lực trong tạo việc làm và cho vay vốn phát triển sản xuất, Hữu Lũng còn chủ động tạo điều kiện để ĐVTN được học tập, tiếp cận khoa học kỹ thuật, hỗ trợ phát triển các mô hình hoạt động khoa học công nghệ trong thanh niên. Qua đó đã từng bước nâng cao khả năng của ĐVTN trong ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống và sản xuất.
Như vậy có thể thấy rằng, sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền huyện Hữu Lũng thể hiện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tham gia phát triển kinh tế . Việc tăng cường công tác dạy nghề, tạo việc làm đã góp phần giảm số thanh niên thất nghiệp, hỗ trợ thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng.

Phong Linh