Thứ sáu,  07/10/2022

Hội Người cao tuổi Việt Nam,từ Ðại hội đến Ðại hội

Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam có tiền thân là Hội Phụ lão Cứu quốc (năm 1941), do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Hội được phép lấy ngày 6-6 hằng năm là Ngày truyền thống NCT và theo Luật NCT đây cũng là Ngày NCT Việt Nam.Hội NCT Việt Nam được thành lập ngày 1-10-1995 và cũng trong dịp này, Hội tổ chức Đại hội lần thứ I, thành lập Hội. Từ đó đến nay, Hội trải qua ba kỳ Đại hội.Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 1995-2000, được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 9 và 10-5-1995. Đại hội bầu BCH gồm 73 đồng chí là ủy viên; Ban Thường vụ gồm 20 Ủy viên do Giáo sư Phạm Khuê, Viện trưởng Viện Lão khoa T.Ư làm Chủ tịch.Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2001 - 2006, được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 10 đến 12-7-2001, có 332 đại biểu cả nước về dự. Đại hội bầu BCH T.Ư Hội gồm 85 ủy viên. Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí. Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII được bầu làm Chủ tịch Hội. Tại...

Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam có tiền thân là Hội Phụ lão Cứu quốc (năm 1941), do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Hội được phép lấy ngày 6-6 hằng năm là Ngày truyền thống NCT và theo Luật NCT đây cũng là Ngày NCT Việt Nam.

Hội NCT Việt Nam được thành lập ngày 1-10-1995 và cũng trong dịp này, Hội tổ chức Đại hội lần thứ I, thành lập Hội. Từ đó đến nay, Hội trải qua ba kỳ Đại hội.

Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 1995-2000, được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 9 và 10-5-1995. Đại hội bầu BCH gồm 73 đồng chí là ủy viên; Ban Thường vụ gồm 20 Ủy viên do Giáo sư Phạm Khuê, Viện trưởng Viện Lão khoa T.Ư làm Chủ tịch.

Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2001 – 2006, được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 10 đến 12-7-2001, có 332 đại biểu cả nước về dự. Đại hội bầu BCH T.Ư Hội gồm 85 ủy viên. Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí. Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII được bầu làm Chủ tịch Hội. Tại Đại hội, BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam tặng Hội lá cờ mang dòng chữ: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2006 – 2011, được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 28 đến 30-12-2006, có 493 đại biểu cả nước về dự. Đại hội bầu BCH T.Ư Hội gồm 121 ủy viên, Ban Thường vụ 18 ủy viên và tiến sĩ Nguyễn Tấn Trịnh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội khóa II được bầu làm Chủ tịch. Tuy nhiên, trong số 121 ủy viên BCH, có 29 đồng chí nghỉ, qua đời hoặc chuyển công tác khác, vì vậy phải bầu bổ sung bốn đợt, với 26 ủy viên. Hiện nay, BCH khóa III, có 118 ủy viên, 18 ủy viên Ban Thường vụ. Phó Chủ tịch Hội đương nhiệm là các ông, bà: Cù Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực; Đinh Văn Tư; Cao Sĩ Kiêm, Phạm Thị Sơn và Đàm Hữu Đắc.

Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011-2016, được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 10 và 11-11- 2011, có 355 đại biểu cả nước về dự. Đại hội dự kiến bầu BCH T.Ư Hội khóa mới, từ 101 đến 105 ủy viên.

Theo Nhandan