Thứ năm,  06/10/2022

Gieo thẳng lúa bằng giàn kéo tay, lợi ích thiết thực cho nông dân

LSO- Từ nguồn kinh phí của Trung tâm Khuyến nông quốc gia, vụ mùa năm nay, Trung tâm khuyến nông (TTKN) tỉnh đã triển khai mô hình sản xuất lúa theo biện pháp kỹ thuật gieo thẳng theo hàng bằng giàn kéo tay. Mô hình có quy mô 22 ha triển khai vào trà lúa mùa sớm tại 4 điểm gồm các xã Vân Nham, Nhật Tiến (Hữu Lũng) và Nhất Hoà, Vũ Lăng (Bắc Sơn). Tham gia thử nghiệm, bà con nông dân được nhà nước hỗ trợ về kỹ thuật, công cụ gieo, toàn bộ lượng thóc giống, 50% lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Qua lần đầu tiên thử nghiệm biện pháp kỹ thuật mới, bà con nông dân tỏ ra rất phấn khởi. Ông Chu Văn Thực ở thôn Toàn Tâm xã Vân Nham huyện Hữu Lũng tâm sự: “Trước gieo cấy theo cổ truyền thì phải qua giai đoạn gieo mạ mất khoảng 20 ngày, tốn đất làm ruộng mạ mà công cấy mất nhiều thời gian, 1 sào phải mất khoảng 3 công. Giờ theo khuyến nông hướng dẫn thì làm 3 sào tôi chỉ mất 20 phút, không phải gieo...

LSO- Từ nguồn kinh phí của Trung tâm Khuyến nông quốc gia, vụ mùa năm nay, Trung tâm khuyến nông (TTKN) tỉnh đã triển khai mô hình sản xuất lúa theo biện pháp kỹ thuật gieo thẳng theo hàng bằng giàn kéo tay. Mô hình có quy mô 22 ha triển khai vào trà lúa mùa sớm tại 4 điểm gồm các xã Vân Nham, Nhật Tiến (Hữu Lũng) và Nhất Hoà, Vũ Lăng (Bắc Sơn). Tham gia thử nghiệm, bà con nông dân được nhà nước hỗ trợ về kỹ thuật, công cụ gieo, toàn bộ lượng thóc giống, 50% lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Qua lần đầu tiên thử nghiệm biện pháp kỹ thuật mới, bà con nông dân tỏ ra rất phấn khởi. Ông Chu Văn Thực ở thôn Toàn Tâm xã Vân Nham huyện Hữu Lũng tâm sự: “Trước gieo cấy theo cổ truyền thì phải qua giai đoạn gieo mạ mất khoảng 20 ngày, tốn đất làm ruộng mạ mà công cấy mất nhiều thời gian, 1 sào phải mất khoảng 3 công. Giờ theo khuyến nông hướng dẫn thì làm 3 sào tôi chỉ mất 20 phút, không phải gieo mạ, thời gian sinh trưởng ngắn, thực tế chưa đến 100 ngày đã được gặt…”.
Nông dân xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng áp dụng kỹ thuật gieo thẳng lúa bằng giàn kéo tay


Qua kết quả theo dõi của cán bộ kỹ thuật và thực tế cây lúa tại các điểm trình diễn mô hình cho thấy: Biện pháp gieo thẳng lúa theo hàng bằng giàn kéo tay giảm bớt được 85 – 90% công lao động, tiết kiệm được bình quân 40% lượng hạt giống, không tốn diện tích đất làm mạ. Cây lúa đẻ nhánh sớm và khoẻ hơn lúa cấy, tỷ lệ dảnh hữu hiệu cao, khóm lúa có bông đều. Qua hạch toán kinh tế của Trạm khuyến nông Hữu Lũng, tiến bộ kỹ thuật mới đã giúp cho người nông dân giảm được 205.000 đồng/sào (tức là cứ mỗi ha lúa, người nông dân sẽ giảm bớt được 5.678.500 đồng) so với biện pháp gieo cấy lúa truyền thống. Theo ông Hoàng Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, thời gian sinh trưởng của cây lúa thực tế đã rút ngắn được 10 – 15 ngày, do vậy rất tốt cho bà con nông dân bố trí vụ cây trồng tiếp theo và trước mắt là cây trồng vụ đông sắp tới. Hiệu quả của tiến bộ kỹ thuật mới này chắc chắn đã được khẳng định. Về phương hướng, huyện dự kiến sẽ đưa vào 30% diện tích lúa xuân sắp tới, đặc biệt là các xã có điều kiện thuận lợi về thuỷ lợi.
Toàn huyện Hữu Lũng có khoảng 5.500 ha đất canh tác lúa, trong đó hơn 2.000 ha hoàn toàn chủ động tưới tiêu, phù hợp để áp dụng biện pháp gieo thẳng lúa bằng giàn kéo tay. Nếu tiến bộ kỹ thuật này đưa được ra trên diện rộng thì sẽ tạo được bước đột phá lớn trong sản xuất lúa, thúc đẩy nhanh việc đưa cơ giới hoá vào đồng ruộng, tạo điều kiện để thực hiện nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Công Bình – Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh cho biết: “ Qua một số vụ đã triển khai thí điểm, chúng tôi thấy tiến bộ kỹ thuật mới này có rất nhiều ý nghĩa bởi góp phần tiết kiệm chi phí giống và công lao động cho bà con nông dân. Cây lúa sạch bệnh, năng suất tương đối khá do có số bông hữu hiệu nhiều. Thời gian sinh trưởng rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng và mùa vụ. Rất mong các ngành, tổ chức đoàn thể các cấp cùng phối hợp tăng cường tuyên truyền thực hiện ra trên diện rộng nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho bà con nông dân”.
Có thể khẳng định, tiến bộ kỹ thuật mới do mạng lưới khuyến nông triển khai đã giúp cho bà con nông dân bước đầu thay đổi nhận thức và tập quán trong sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, nâng cao hiệu quả trên mỗi diện tích đất canh tác.


Nguyễn Duy Hà